Cliëntinformatie Zorggroep Sint Maarten

Klik op de cover om de cliëntinformatie te downloaden als pdf

Bij Zorggroep Sint Maarten bent u van harte welkom. Omdat u binnenkort komt wonen in één van onze locaties, hebben wij alvast wat belangrijke informatie voor u op een rij gezet. Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om ervoor te zorgen dat u zich zo snel mogelijk thuis voelt.

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen of wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. Kort voor aanvang van de verhuizing nemen we ook alle praktische zaken nog met u door.

Kennismaking en verhuizing 

Uw nieuwe thuis 

Hoe ziet de dag eruit

Wie komt u tegen?

Algemene informatie


Kennismaking en verhuizing

Als u merkt dat het thuis niet meer gaat, kan het moment aanbreken dat u gaat verhuizen naar een woonzorgcentrum. Een ingrijpende stap, waarbij het bekende en vertrouwde van thuis plaatsmaakt voor iets onbekends en nieuws. We doen er daarom alles aan om u snel dat echte thuisgevoel te geven.

Het eerste contact
Wanneer u in een woonzorgcentrum wilt komen wonen heeft u een indicatie nodig, die voortkomt uit de Wet Langdurige Zorg. U kijkt samen met onze maatschappelijk werkers naar welke vorm van wonen en zorg het beste bij u past, wat uw wensen en behoeften zijn en wat nodig is om de verhuizing zo prettig en soepel mogelijk te laten verlopen. Mocht u geconfronteerd worden met een wachttijd dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze periode zo goed mogelijk te overbruggen. De maatschappelijk werkers ondersteunen en begeleiden u gedurende uw verhuizing.

Bekijk meer informatie over onze overbruggingszorg

 

 


Algemene voorwaarden
Als u bij een woonzorgcentrum van Zorggroep Sint Maarten komt wonen sluiten we een overeenkomst met elkaar. Zorggroep Sint Maarten leeft de meest recente Algemene voorwaarden na. Hierin staat beschreven wat u van Zorggroep Sint Maarten kunt verwachten maar ook wat wij van u vragen. Het algemene deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt, de bijzondere delen zijn voor specifieke soorten zorg. Voordat u gaat verhuizen wordt u geïnformeerd over de algemene voorwaarden, deze worden tevens van toepassing verklaard. Heeft u vragen, onze medewerkers begeleiden u hierbij.

Bekijk de Algemene voorwaarden 

 

 


Plan
Indien u zorg nodig heeft wordt er een plan opgesteld. In het plan staan de afspraken die u maakt met Zorggroep Sint Maarten over de invulling van de zorg. Uw welzijn staat voorop. De zorg- en dienstverlening moet passen bij wat u belangrijk vindt, wat uw wensen en behoeften zijn. Er is aandacht voor welzijn, lichamelijk en mentaal welbevinden. Tenminste twee keer per jaar worden de afspraken in uw plan opnieuw met u en/of uw naasten besproken om te kijken of alle afspraken nog passen bij wat u wilt en nodig heeft. Het doel is om u de juiste zorg- en dienstverlening te kunnen bieden.

 

 


Cliëntportaal Caren 
In Caren kunt u op elk moment van de dag, waar u ook bent, het plan en de rapportages van onze medewerkers inzien. U of uw naaste bepaalt zelf wie uit uw netwerk het plan, de rapportages en afspraken kunnen bekijken. Op de dag dat u gaat verhuizen ontvangt u een uitnodiging met activatiecode, zodat u kunt inloggen in Caren.

 

 


Mantelzorg 
Wij koesteren en waarderen mantelzorgers, om wie ze zijn en wat ze voor u als naaste betekenen. Graag zoeken wij met elkaar de samenwerking, door te zoeken naar een passende manier van mantelzorg binnen de professionele zorgverlening. Mantelzorgers hebben een belangrijke rol, medewerkers gaan hier proactief mee om en wij bespreken periodiek de samenwerking.

Bekijk hier meer informatie over onze samenwerking met mantelzorgers 

 

 


Sleutel en betaalpas
U ontvangt de sleutel van het appartement van de contactverzorgende op de dag van de verhuizing. Indien u een tweede en/of derde sleutel wenst kunt u dit tegen een vergoeding via de contactverzorgende aanvragen. Nadat u bent verhuist bespreken we met u of u toestemming wilt geven aan onze medewerkers om bij uw afwezigheid het appartement te mogen betreden voor bijvoorbeeld het bezorgen van de was of medicijnen. Ook ontvangt u een persoonlijke betaalpas, dit is een sleutelhanger met chip waarmee u kunt betalen in bijvoorbeeld het restaurant of de winkel. Uw uitgaven worden maandelijks verzameld op een factuur en via een automatische incasso betaald. De betaalpas is te gebruiken op alle locaties van Zorggroep Sint Maarten.

Bekijk hier meer informatie over de Zorggroep Sint Maarten betaalpas

 

 


Uw nieuwe thuis

Als u in een woonzorgcentrum van Zorggroep Sint Maarten komt wonen krijgt u te maken met allerlei zaken, variërend van de inrichting van uw appartement tot de schoonmaak. Hieronder leest u per thema wat voor u geregeld wordt en wat u zelf organiseert

Inrichting appartement
Uw nieuwe thuis kunt u naar eigen smaak en inzicht inrichten met uw eigen meubels. Het is immers de plek waar u zich helemaal thuis wilt voelen. In verband met de veiligheid zorgt Zorggroep Sint Maarten voor standaard vloeren en gordijnen. Daarnaast is het appartement voorzien van standaard verlichting. Wel adviseren we het appartement niet te vol in te richten in verband met uw eigen veiligheid, het gebruik van hulpmiddelen en de schoonmaak. Let hierbij op losliggende kleedjes of losse elektriciteitsdraden. Mocht u het appartement niet zelf kunnen inrichten, dan zorgt Zorggroep Sint Maarten voor een eenvoudige inrichting. Bestaande uit een bed, stoel, een kast en lampen.

 

 


Telefoon, televisie en energie
Zorggroep Sint Maarten betaalt de kosten voor gas, water en licht. Daarnaast zorgen wij voor de noodzakelijke aansluitingen voor kabeltelevisie, telefonie en internet in uw appartement. De apparatuur en het abonnement dient u zelf te betalen.

 

 


Schoonmaak
Eenmaal per week wordt uw appartement schoongemaakt. Hierbij gaat het om de reguliere schoonmaak van de woonruimte. Afwas, het schoonmaken en bijhouden van inhoud van (koel)kasten en het balkon behoren niet tot de reguliere schoonmaak. Samen maakt u afspraken wat de medewerker wel en niet mag schoonmaken en op welke dag de medewerker langskomt. Zorggroep Sint Maarten betaalt de schoonmaakspullen. Wilt u uw appartement vaker laten schoonmaken dan regulier? Dan betaalt u deze kosten zelf. Als u specifieke extra wensen of vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de lokaal manager.

 

 


De was 
Zorggroep Sint Maarten verzorgt standaard het wassen van het linnengoed (handdoeken, washandjes, lakens, etc.). Hiervoor hoeft u dus niet te betalen. U kunt zelf bepalen door wie u uw eigen kleding laat wassen. Dit kunt u zelf doen of door uw naasten laten verzorgen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen dit tegen betaling door Zorggroep Sint Maarten te laten doen. Op de dag van verhuizing wordt gevraagd naar uw keuze.

 

 


Hoe ziet de dag eruit?

Eten en drinken
Eten en drinken is meer dan een noodzakelijke levensbehoefte. Genieten van geuren en smaken, van gezelligheid en samenzijn. Zorggroep Sint Maarten zorgt er voor dat uw eten en drinken zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen en behoeften. Zodat u met plezier eet en voldoende voedingsstoffen binnen krijgt. Het gaat hierbij om de gebruikelijke drie maaltijden per dag en voldoende drinken, zoals koffie, thee en frisdranken. Zorggroep Sint Maarten zorgt natuurlijk ook voor fruit en tussendoortjes. Wij hebben aandacht voor de eisen van gezonde voeding en de kwaliteit van de bereiding.

 

 


Welzijn
Geluk zit letterlijk en figuurlijk in de kleine dingen. Het bezoeken van een museum, het luisteren naar een lied, elkaar ontmoeten. Ieder mens heeft zijn eigen dingen waar hij of zij zich prettig bij voelt en die plezier geven. Graag kijken wij samen wat voor u belangrijk is, of u nu een boek wilt lezen of een wandeling wilt maken. Daarnaast worden er ook activiteiten op de locatie georganiseerd, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd om deel te nemen. De medewerker welzijn komt bij u langs om uw wensen te bespreken, zodra u bent verhuisd.

 

 


Bezoek
Zorggroep Sint Maarten vindt het belangrijk dat u uw leven kunt leven, zoals u dat thuis ook gewend bent. Bezoek is daarom altijd van harte welkom.

Neemt u tijdens uw bezoek uw hond mee? Zorgt u er dan voor dat deze gedurende uw bezoek aangelijnd blijft.

 

 


Vrijwillige inzet
Zorggroep Sint Maarten werkt samen met vrijwilligers. Zij ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten, helpen bij het invulling geven aan individuele wensen. Fietst u bijvoorbeeld graag, dan kunt u samen met een vrijwilliger gebruik maken van een duo-fiets. Wilt u liever wandelen, een spel doen of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Ook dan kan een vrijwilliger iets voor u betekenen.

 

 


Gemeenschappelijke ruimten
Zorggroep Sint Maarten vindt het belangrijk dat u uw leven kunt leven, zoals u dat thuis ook gewend bent. Bezoek is daarom altijd van harte welkom.

 

 


Wie komt u tegen?

De contactverzorgende
De contactverzorgende is de verzorgende of verpleegkundige die voor u en uw naasten beschikbaar is als contactpersoon, wanneer u bent verhuist. De contactverzorgende kijkt samen met u naar uw wensen en behoeften, naar wat u nog zelf kan of waarin u ondersteuning nodig heeft. De afspraken worden vastgelegd in het plan.

 

 


De huisarts of specialist ouderengeneeskunde
Wanneer u in een woonzorgcentrum van Zorggroep Sint Maarten woont maar geen behandeling ontvangt, valt u onder de medische verantwoordelijkheid van uw huisarts. Ontvangt u ook behandeling, dan valt u onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. De huisarts of specialist ouderengeneeskunde onderzoekt uw gezondheid, uw leefsituatie en uw omgeving. De arts beoordeelt welke zorg u nodig heeft en verzorgt waar mogelijk zelf de behandeling. Waar nodig adviseert de arts over de zorg door anderen, zoals een verpleegkundige, verzorgende of fysiotherapeut.

 

 


Het behandelteam
Het behandelteam van deskundigen kan u ondersteunen, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Al onze deskundigen zijn gespecialiseerd in het werken met ouderen. Binnen Zorggroep Sint Maarten zijn er fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, geestelijk verzorgers, psychologen, logopedisten, muziektherapeuten. Wij hebben een geheugenpolikliniek en een valpolikliniek.

 

 


De lokaal manager
De lokaal manager draagt zorg voor een goede verpleging, verzorging en begeleiding op de locatie. In eerste instantie is de contactverzorgende uw aanspreekpunt, maar u of uw naasten kunnen altijd bij de lokaal manager terecht voor vragen of bij problemen.

 

 


Algemene informatie

De cliëntenraad
De Regionale Cliëntenraad (RCR) vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten binnen de regio. Goede zorg en behandeling zijn voor de RCR van Zorggroep Sint Maarten van groot belang. Iedereen moet zich goed voelen en prettig kunnen wonen. De RCR wordt hierbij ondersteund door cliënt aanspreekpersonen (CAP) op de locaties. Wilt u meer weten over de RCR of wilt u weten hoe u eventueel zitting kunt nemen? Neem dan contact op met het secretariaat van de RCR via het formulier op onze website.

Bekijk hier meer informatie over onze cliëntenraden 

 

 


Waar heeft u recht op? 
Verhuizen naar een woonzorgcentrum is een ingrijpende gebeurtenis. Dan wilt u natuurlijk niet verrast worden door onverwachte kosten. Op onze website vindt u een overzicht met meer informatie over waar u recht op heeft in een woonzorgcentrum. Hier kunt u zien wat een verblijf in een woonzorgcentrum financieel betekent. Wat wordt vergoed en wat u zelf betaalt als u bij Zorggroep Sint Maarten komt wonen. Het is belangrijk om te weten dat uw ZZP-indicatie bepaalt wat wel en niet wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg.

Bekijk hier het overzicht wat wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg en wat u zelf betaalt 

 

 


Verzekeringen en financiën
Verblijf binnen Zorggroep Sint Maarten wordt gefinancierd via de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent automatisch verzekerd voor de Wlz als u in Nederland woont of werkt. U hoeft hier dus géén aparte verzekering voor af te sluiten. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert en toetst uw persoonlijke aanspraak op Wlz-zorg. De ZZP-indicatie die u krijgt bepaalt voor een groot deel wat wel en niet wordt vergoed vanuit de Wlz. Bijvoorbeeld bij verblijf met behandeling, heeft u recht op zorg voor het (kunst)gebit. Aan de hand uw indicatie kunt u dus kijken naar een aanvullende zorgverzekering, dit is niet verplicht.

Vanuit de Wlz-zorg betaalt u een wettelijke bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals uw leeftijd, inkomen en huishouden. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast. Zorggroep Sint Maarten biedt ook producten en diensten aan die niet onder de Wlz-zorg vallen, bijvoorbeeld een dagje uit. Hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd, u bent niet verplicht gebruik van te maken van deze extra producten of diensten. Zorggroep Sint Maarten verzekert uw appartement en de spullen die van Zorggroep Sint Maarten zijn. U dient zelf een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Aanhouden aansprakelijkheidsverzekering
Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Dat geldt ook wanneer u woont op een van onze locaties. Het kan gebeuren dat u onbedoeld schade toebrengt aan eigendommen van Zorggroep Sint Maarten of aan andere mensen (personenschade). Om hiermee zorgvuldig om te gaan, verzoeken we u zorg te dragen voor een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het kan goed zijn dat u reeds beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering. In dit geval houdt u deze aan (u zegt de verzekering dus niet op). Zorggroep Sint Maarten beschikt niet over een collectieve verzekering.

Wij begrijpen dat elke schade(melding) op zichzelf staat en doen ons uiterste best om hierin maatwerk te bieden. Voor ons staat niet de schuldvraag centraal, maar het komen tot een goede en ongecompliceerde afwikkeling van schade. De aansprakelijkheidsverzekering is daarmee ook van toepassing op uw woonsituatie bij Zorggroep Sint Maarten.

Bekijk het overzicht voor meer informatie waar u recht op heeft

 

 


Klachten 
Medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen er alles aan om u de beste zorg en dienstverlening te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In zo’n geval gaan we graag samen met u op zoek naar een oplossing. Wij adviseren u om uw klacht altijd eerst te bespreken met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Graag zoeken wij samen naar een oplossing voor uw ontevredenheid. Komt u er niet uit met de direct betrokkenen? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Zorggroep Sint Maarten via het klachtenformulier of u kunt bellen met 088 000 5200.

Bekijk meer over onze klachtenprocedure

 

 


Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De wet is ook van toepassing op mensen die nog thuis wonen of in een kleinschalige woonvorm. Samen met de contactverzorgende maakt u afspraken over welke zorg u nodig heeft. Onvrijwillige zorg is soms nodig om uw gezondheid en veiligheid of die van anderen te beschermen. Maar onvrijwillige zorg mag nooit zomaar worden gegeven. De Wet zorg en dwang beschermt uw rechten en beschrijft aan welke regels wij ons als organisatie moeten houden als onvrijwillige zorg onvermijdelijk is. Bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname kunnen u en uw naasten altijd terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon.

Bekijk meer informatie over de Wet zorg en dwang bij Zorggroep Sint Maarten 

 

 


Reanimatie
De wens tot (niet) reanimeren is een gevoelig thema en niet altijd makkelijk bespreekbaar. Op tijd nadenken en praten over wel of niet reanimeren is belangrijk. Het is de verantwoordelijkheid van uw (huis)arts om hierover tijdig met u in gesprek te gaan, uw wens goed vast te leggen, te communiceren en evalueren. Wanneer u vragen heeft of het lastig vindt om uw wensen te uiten, kunt u daar in alle rust en openheid over praten met uw arts.

Bekijk meer informatie over het reanimatiebeleid bij Zorggroep Sint Maarten

 

 


De laatste zorg na overlijden
Als uw naaste is overleden is het belangrijk dat u op een goede manier afscheid neemt. Daarvoor is het nodig dat er ook praktische zaken worden geregeld, zodat u weet waar u aan toe bent. Na overlijden kan de laatste zorg op het eigen appartement plaatsvinden, samen met u geven wij dit zo betekenisvol mogelijk vorm. Uw naaste kan worden opgebaard in het appartement. Daarnaast kunt u op een aantal locaties gebruik maken van een kleinschalige condoleance. Het doen van een uitgeleide of organiseren van een rouwdienst wordt afgestemd met de contactverzorgende.

Bekijk meer informatie over de laatste zorg na overlijden

 

 


ZorgkaartNederland
Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van Zorggroep Sint Maarten? Laat het ons weten op ZorgkaartNederland. Met uw waardering brengt u de kwaliteit van zorg in kaart en helpt u ons meer inzicht te krijgen in onze prestaties.

Bekijk het overzicht van de links naar de diverse locatiepagina’s op ZorgkaartNederland

 

 


 

Deel of print