Cliëntenraden komen op voor uw belangen

Cliëntenraden komen op voor uw belangen

Wij vinden dat ieder mens waardevol is en recht heeft op liefde, zorg en aandacht. We bieden hen hiervoor een prettige woonomgeving en cliëntgerichte zorg en welzijn waarbij iedereen zich welkom, gehoord en thuis voelt. Alles wat we doen draagt hier aan bij.

Natuurlijk mag hierbij een passende vertegenwoordiging en belangenbehartiging van cliënten niet ontbreken. Een goede relatie en wisselwerking tussen cliënt, familie en medewerker/regiosmanager/vrijwilliger en borging daarvan in de formele zeggenschap is essentieel.

Formele medezeggenschap binnen Zorggroep Sint Maarten wordt op het niveau van de regio door een Regionale Cliëntenraad (RCR) en Zorggroepbreed door de Centrale Cliëntenraad (CCR) vormgegeven. Elke RCR is vertegenwoordigd in de CCR.

 

Deel of print