MTH-team: specialistische verpleegkundige zorg bij u thuis

MTH-team per 1 januari 2024 ondergebracht bij Thoez Twente
Let op: per 1 januari 2024 is het MTH-team van Zorggroep Sint Maarten (Maartje) ondergebracht bij Thoez Twente. In dit samenwerkingsverband van Carintreggeland, ZorgAccent, TriviumMeulenbeltZorg, ZGT en Zorggroep Sint Maarten leveren we voortaan gezamenlijk zowel de nachtzorg als de specialistische verpleegkundige zorg bij de mensen thuis in Twente.

Uitgangspunt hierbij is dat alle medewerkers overgaan, met dezelfde arbeidsvoorwaarden. Onze cliënten die nu thuis specialistische verpleegkundige zorg krijgen, ontvangen deze zorg hierdoor veelal van dezelfde medewerkers als nu. Alleen voortaan met een uniform van Thoez. Het specialistische team werkt daarbij nauw samen met onze wijkteams.

Door de krachten te bundelen kunnen we nu en in de toekomst thuis hoogwaardige en kwalitatieve specialistische zorg blijven bieden, die anders in het ziekenhuis zou plaatsvinden. Thoez Twente is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar en levert deze zorgvormen in heel Twente, met uitzondering van Enschede-Haaksbergen.

Voor meer informatie over de werkwijze van Thoez Twente, zie: thoeztwente.nl


Ook als u thuis specialistische verpleegkundige zorg nodig hebt, kunt u rekenen op Zorggroep Sint Maarten. Ons Medisch Technisch Handelen (MTH)-team staat in Noordoost-Twente 7 dagen per week en 24 uur per dag voor u klaar. We leveren deze dienstverlening vanuit ons label Maartje.

Voor wie is deze specialistische thuiszorg bedoeld?

De huisarts of medisch specialist kan het MTH-team van Maartje inschakelen bij uiteenlopende specialistische verpleegkundige vraagstukken zoals:

 • inzet medicatietoediening via een pomp
 • toedienen intraveneuze medicatie
 • aansluiten en afkoppelen van een infuuspomp
 • bereiden medicatie
 • specialistische wondverzorging waaronder VAC-therapie
 • plaatsing en wisseling verschillende katheters
 • drain-zorg
 • palliatieve zorg
 • venflon plaatsing (t.b.v. euthanasiewens)
 • advies complexe zorg

Over het MTH-team

Het MTH-team bestaat uit goed geschoolde verpleegkundigen die extra opgeleid zijn om thuis specialistische verpleegkundige handelingen te verrichten. “MTH-zorg is erg mooi en waardevol om te bieden”, vertelt Brenda Spenkelink. “Mensen kunnen in hun eigen omgeving specialistische zorg ontvangen, waarvoor ze anders opgenomen moeten worden in een ziekenhuis of bijvoorbeeld een hospice. Het is erg bijzonder om betrokken te zijn bij het afscheid van een dierbare en de mogelijkheid te hebben om de laatste dagen van iemand betekenisvol af te kunnen sluiten. Maar ook zien wij zieke mensen juist opknappen en weer de dagelijkse gang van zaken oppakken. Deze afwisseling en het persoonlijke contact met mensen maakt het werk erg bijzonder en uitdagend”, aldus Brenda die aangeeft veel waarde te hechten aan dit persoonlijke contact met de mensen. “Wij komen niet alleen voor de specialistische handeling, maar voor ‘heel de mens’. We kijken in onze dienstverlening altijd naar de mens als geheel.”

Vergoeding

Deze specialistische zorg wordt op verwijzing van uw huisarts of specialist vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Wij hebben hierover met diverse verzekeraars afspraken gemaakt. Uiteraard kunt u te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen heeft over de vergoeding door uw verzekeraar of natuurlijk rechtstreeks contact zoeken met uw zorgverzekeraar.

De volgende complexe handelingen zijn mogelijk:

 • inzetten/starten medicatietoediening via een pomp
 • toedienen of aansluiten intraveneuze medicatie
 • inbrengen perifere katheter
 • aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie per infuus
 • aansluiten en afkoppelen infuuspomp
 • aanprikken PAC
 • afsluiten medicatie, flushen, heparine slot
 • verzorging insteekplaats en verschillende toedieningswegen, PICC/CVK/Midline
 • TPV aan en afkoppelen
 • bereiden medicatie
 • Longdrainage
 • uitzuigen trachea en mondkeelholte
 • drainage maag
 • wondzorg
 • VAC therapie
 • spoelen ven verzorgen van drain/katheter
 • stomazorg
 • inbrengen en verwisselen verschillende katheters en sondes
 • subcutane injecties
 • palliatieve zorg
 • laagdrempelig advies verpleegkundige handelingen
Neem voor meer informatie contact op met:
MTH team (Voor verwijzers )
Telefoonnummer: 06 21 58 62 01

Deel of print