Cliëntenraden komen op voor uw belangen

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De wet is ook van toepassing op mensen die nog thuis wonen of in een kleinschalige woonvorm.

Onvrijwillige zorg
Soms vinden anderen dat u zorg nodig heeft die uzelf niet wilt. Moet u bijvoorbeeld tegen uw zin medicijnen gebruiken? Of moet u op een vaste tijd naar bed en bent u het daar niet mee eens? Dit heet onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg is soms nodig om uw gezondheid of veiligheid te beschermen. Of om de gezondheid of veiligheid van anderen te beschermen. Maar onvrijwillige zorg mag nooit zomaar worden gegeven. De Wzd beschermt uw rechten en beschrijft aan welke regels wij ons vanuit onze organisatie moeten houden als onvrijwillige zorg onvermijdelijk is. Iedereen heeft namelijk het recht om zoveel mogelijk over zijn eigen leven te beslissen. U heeft bijvoorbeeld het recht om bezoek te ontvangen en u heeft het recht om het niet eens te zijn met de zorg die u krijgt.

Onvrijwillige zorg moet altijd zo snel mogelijk weer stoppen. Ook moet u er zo min mogelijk last van hebben. Er moet daarom goed naar uw wensen geluisterd worden.

Onvrijwillige opname
lukt het thuis wonen niet meer? Een opname in een woonzorgcentrum is dan soms nodig. Als iemand deze keuze niet meer zelf kan maken, valt deze opname onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Regionaal zijn er een aantal standpunten ingenomen over hoe we omgaan met onvrijwillige opname en zorg. regionale routekaart beschrijft hoe er in Twente uitvoering wordt gegeven aan de verschillende opname mogelijkheden

Vertegenwoordiger
Vanuit de Wzd is het van belang dat u een wettelijk vertegenwoordiger heeft die beslissingen kan nemen over onderwerpen waarover u zelf niet meer goed kunt beslissen. Voor meer informatie over het aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger kunt u terecht op de website www.rijksoverheid.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon
Vindt u het moeilijk om te zeggen dat u het niet eens bent met de zorg die u krijgt? Dan mag u altijd hulp vragen aan een cliëntenvertrouwenspersoon. Een cliëntenvertrouwenspersoon kan uw vragen beantwoorden en u helpen als u een klacht hebt. Deze persoon luistert naar wat u graag wilt en helpt u hierbij. Alles wat u vertelt blijft daarbij uiteraard geheim. Lees hier meer over de cliëntenvertrouwenspersonen en hun contactgegevens.

Meer weten?
Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u op de website www.dwangindezorg.nl.

 

Deel of print