Cliëntenraden komen op voor uw belangen

Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg & Dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast voor mensen die in een zorginstelling wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Bent u het niet eens met de beperking in vrijheid of de onvrijwillige opname of verblijf binnen Zorggroep Sint Maarten. Blijf er niet mee zitten, neem contact op met de cliëntvertrouwenspersoon.

De cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg & Dwang  (CVP) is een onafhankelijke vertrouwenspersoon en niet aan Zorggroep Sint Maarten verbonden. Cliënten en/of hun vertegenwoordigers kunnen met vragen en problemen bij deze CVP terecht.

Regio Oldenzaal
CVP aanbieder: het LSR
Cliëntvertrouwenspersoon: Tanja Pluimers
T. 06 – 156 156 19 | E. t.pluimers@hetlsr.nl 

Regio Dinkelland
CVP aanbieder: het LSR
Cliëntvertrouwenspersoon: Tanja Pluimers
T. 06 – 156 156 19 | E. t.pluimers@hetlsr.nl 

Regio Losser
CVP aanbieder: het LSR
Cliëntvertrouwenspersoon: Tanja Pluimers
T. 06 – 156 156 19 | E. t.pluimers@hetlsr.nl 

Regio Friesland
CVP aanbieder: Quasir
Contactpersoon: Sippie Stoelwinder
T. 06 – 820 443 53 | E. sippiestoelwinder@quasir.nl

Regio Gelderland 
CVP aanbieder: Zorgbelang
Contactpersoon: Rachel van Kemenade
E. cvp@zorgbelangcvp.nl
T. 088 – 929 40 99

Regio Utrecht
CVP aanbieder: Zorgstem
Contactpersoon: Rahma Gaznay 
E. r.gaznay@zorgstem.nl
T. 06 – 256 448 97

Meer weten over de Wet zorg en dwang en de functie van Cliëntvertrouwenspersoon?
Op de website dwangindezorg.nl vindt u meer informatie over de Wet zorg en dwang. Daarnaast kunt u op de website cliëntvertrouwenspersoon.nl alles vinden over de rol die de Cliëntvertrouwenspersoon speelt binnen deze wet.

 

Deel of print