Cliëntenraden komen op voor uw belangen

Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg & Dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast voor mensen die in een zorginstelling wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Bent u het niet eens met de beperking in vrijheid of de onvrijwillige opname of verblijf binnen Zorggroep Sint Maarten. Blijf er niet mee zitten, neem contact op met de cliëntvertrouwenspersoon.

De cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg & Dwang  (CVP) is een onafhankelijke vertrouwenspersoon en niet aan Zorggroep Sint Maarten verbonden. Cliënten en/of hun vertegenwoordigers kunnen met vragen en problemen bij deze CVP terecht.

LWG Oldenzaal
CVP aanbieder: het LSR
Cliëntvertrouwenspersoon: Karlijn Pomp
T. 06-15 61 56 19 | E. k.pomp@hetlsr.nl

LWG Dinkelland
CVP aanbieder: het LSR
Cliëntvertrouwenspersoon: Karlijn Pomp
T. 06-15 61 56 19 | E. k.pomp@hetlsr.nl

LWG Losser
CVP aanbieder: het LSR
Cliëntvertrouwenspersoon: Karlijn Pomp
T. 06-15 61 56 19 | E. k.pomp@hetlsr.nl

LWG Friesland
CVP aanbieder: Quasir
Contactpersoon: Petra de Wijn
T. 06-82532493 | E. petradewijn@quasir.nl

LWG Gelderland
CVP aanbieder: Zorgbelang
Contactpersoon: Christel Brunsveld
E. christelbrunsveld@zorgbelangcvp.nl
T. 06-30481646

Gaza Harmelen
CVP aanbieder: Yasmina Youjil
T. 06-40878060 | E. y.youjil@zorgstemvertrouwenspersoon.nl

Meer weten?
Op de website www.dwangindezorg.nl vindt u meer informatie over de Wet zorg en dwang. Voor meer informatie over het aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger kunt u terecht op de website www.rijksoverheid.nl

Deel of print