pg zorg bij Zorggroep SInt Maarten

Zorg en ondersteuning bij dementie

Met de zorg voor mensen met dementie krijgen we in onze omgeving bijna allemaal te maken. Daarbij is ook de visie op de gezondheid van ouderen in de afgelopen jaren in belangrijke mate veranderd: het uitgangspunt is verschoven van wat mensen niet meer kunnen en verpleeghuiszorg naar wat ouderen nog wél kunnen en hoe ze zolang mogelijk in hun eigen thuis kunnen blijven.

Eigen regie staat voorop

Bij Zorggroep Sint Maarten staan eigen regie en autonomie altijd voorop: ook wanneer iemand geestelijk achteruit gaat, is onze zorg en begeleiding erop gericht om mensen te helpen bij het blijven maken van eigen keuzes. Naast de aandacht voor het ziektebeeld en de gevolgen van het dementeringsproces voor de cliënt kijken we bij Zorggroep Sint Maarten nadrukkelijk naar de gevolgen voor zijn of haar omgeving. Immers, in alle gevallen treft dementie niet alleen degene die het krijgt, maar ook diens naasten.

De zorg aan mensen met dementie omvat dus een breed terrein dat we binnen de Zorgroep hebben teruggebracht naar een viertal bouwstenen/onderwerpen:

  • De mantelzorger
  • Dementie en wonen
  • Vrijheid en veiligheid
  • Kennis en vaardigheden.

De mantelzorgers

Goede zorg voor mensen met dementie vraagt om samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Wij luisteren serieus naar mantelzorgers en praten met hen over hetgeen zij signaleren, welke tips ze hebben en hoe ze tegen bepaalde zaken aankijken. Anderzijds ondersteunen en adviseren onze zorgverleners en deskundigen bij vraagstukken over de gevolgen van en omgang met dementie in het dagelijks leven. Het gaat zowel om emotionele als praktische ondersteuning. Oprechte aandacht voor de behoefte(n) van mantelzorgers is hierbij ons uitgangspunt.

Thuis en thuiskomen – Dementie en wonen

Zorggroep Sint Maarten maakt zich sterk voor een veilig thuis en een fijn thuiskomen. Met behulp van thuiszorg, behandeling en gerichte zorgtechnologie kunnen we mensen met dementie helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven met behoud van maximale vrijheid en eigen regie. Tegelijkertijd doen we er alles aan om mensen te helpen bij het vinden van een daginvulling die recht doet aan de levensbehoeften en het eigen levensverhaal. Dit varieert van begeleiding thuis of elders, tot georganiseerde ontmoeting en deelname aan dagbesteding. Ook als thuis wonen echt niet meer gaat, proberen we het gevoel van “thuis zijn” na te streven op onze kleinschalige woonvormen. Het is een plek waar cliënt, familie, vrienden en vrijwilligers zich welkom voelen en waar ontmoeting een sleutelbegrip is. Kleine vaste teams die de bewoners écht kennen proberen hen er zo persoonlijk mogelijk te ondersteunen, verzorgen en begeleiden.

Vrijheid en veiligheid

Binnen Zorggroep Sint Maarten denken we heel bewust na over het al dan niet inperken van vrijheden ten behoeve van de veiligheid. Dit gaat verder dan alleen het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, maar heeft ook betrekking op de mate van geslotenheid van (delen van) huizen, gangen, liften, trappenhuizen en gebouwen. In de geest van de wet Zorg en Dwang willen we onvrijwillige zorg voor mensen met dementie zo veel mogelijk voorkomen. Alleen als het niet anders kan, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Nee, tenzij is het uitgangspunt.

Kennis en vaardigheden van medewerkers en vrijwilligers

Zorggroep Sint Maarten streeft naar het hoogst haalbare als het gaat om goede zorg en zorg op maat. Continue scholing van onze medewerkers en vrijwilligers is daarom van groot belang. Kennis van de lichamelijke en psychische gevolgen van dementie moet actueel zijn en er is voortdurend aandacht voor het toepassen van de nieuwste inzichten over het hanteren van onbegrepen gedrag. Ook is er oog voor de psychologische gevolgen van een diagnose dementie voor een cliënt en diens naasten.

Samenwerking Dementie Twente en Alzheimer Nederland

Zorggroep Sint Maarten is aangesloten bij diverse dementienetwerken waaronder Dementie Twente en Dementienetwerk Lochem-Zutphen, Vorden. Daarnaast voelen we ons nauw verbonden met Alzheimer Nederland en Samendementievriendelijk.

Meer weten of direct ondersteuning nodig?

Als u of uw naaste met dementie thuis woont of als u vermoedt dat iets niet helemaal pluis is, kan een casemanager dementie uitkomst bieden. Een casemanager begeleidt en ondersteunt mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie gedurende het hele ziektetraject.  Casemanagement dementiezorg maakt onderdeel uit van de wijkverpleging. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u terecht bij uw eigen huisarts die u rechtstreeks kan doorverwijzen.

Uiteraard staan onze casemanagers u graag persoonlijk te woord om de mogelijkheden met elkaar te bespreken of om nader kennis te maken. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

casemanagers dementie Zorggroep Sint Maarten
Neem voor meer informatie contact op met:
Casemanagers dementiezorg (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier Casemanagers dementie

 

Deel of print