pg zorg bij Zorggroep SInt Maarten

Psychogeriatrische (pg) zorg: kleinschalig en vertrouwd

Als u of uw naaste te maken krijgt met ernstige geheugen- of gedragsproblemen en eigenlijk niet meer verantwoord thuis kan blijven wonen, kan het moment aanbreken dat een verhuizing naar het verpleeghuis onvermijdelijk wordt. Een ingrijpende beslissing met een grote impact. We doen er dan ook alles aan om onze bewoners in een veilige en beschermde omgeving meteen een echt gevoel van thuis te geven en de (psychogeriatrische) zorg te geven die nodig is.

Rustig en prettig wonen

In onze bijzondere kleinschalige woonvormen speciaal voor mensen met dementie is het rustig en prettig wonen. In totaal verblijven er maximaal 8 mensen die alle aan een vorm van dementie lijden. Uiteraard heeft u hierbij 24-uur per dag alle zorg in de buurt die u nodig hebt en stellen we in goed overleg voor iedereen een individueel zorgplan op.

Vaste groep medewerkers

Belangrijk voordeel van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen is het beperkte aantal vaste medewerkers. U ziet dus dagelijks dezelfde vertrouwde gezichten. Dit zorgt voor een prettige sfeer en rust op de afdeling.

Herkenbare elementen van thuis

Iedere kleinschalige woongroep van Zorggroep Sint Maarten beschikt naast een eigen slaapkamer die volledig is in te richten met oude, vertrouwde spullen over een gezamenlijke huiskamer. Deze gezamenlijke huiskamer is sfeervol ingericht met herkenbare meubels en woonaccessoires. Het is de bedoeling dat kleinschalig wonen zoveel mogelijk herinneringen oproept aan de veilige en vertrouwde woonomgeving van vroeger, uw eigen thuis. Ook bij de dagindeling speelt deze herkenbaarheid van thuis een belangrijke rol.

Beperken van gevaar

De psychogeriatrische afdelingen van Zorggroep Sint Maarten zijn besloten afdelingen. Ze zijn zodanig ingericht dat de cliënten geen gevaarlijke situaties kunnen tegenkomen. Dat wil zeggen: de toegangsdeuren zijn veelal beveiligd met een slot met toegangscode. Ook ramen en deuren naar balkons zijn beveiligd. Daarnaast zijn er hoge balustrades, bijvoorbeeld bij balkons. En laden en kasten met gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en medicijnen, zijn afgesloten.

Toezicht

Op de psychogeriatrische afdelingen van Zorggroep Sint Maarten is bovendien sprake van extra toezicht. Afhankelijk van de behoefte van de cliënt wordt de wijze van toezicht afgesproken en indien nodig vastgelegd in het Zorgleefplan. Er bestaan de volgende manieren van toezicht:

  • Direct visueel toezicht door de aanwezige medewerkers
  • Toezicht op afstand door een medewerker in de nabijheid
  • Toezicht met behulp van domotica, zoals sensoren bij het uit bed stappen of een bel.

Vrijheid beperkende maatregelen

Zorggroep Sint Maarten heeft een cliënt- en belevingsgerichte visie op zorg waarbij autonomie en zelfbeschikkingsrecht van cliënten voorop staan.  Vanuit deze visie hanteert Zorggroep Sint Maarten een zogenoemd non-fixatiebeleid. Non-fixatiebeleid wil zeggen dat bij valgevaarlijke of onrustige cliënten geen onrustbanden worden gebruikt. Ook het toepassen van dwang past niet in onze visie, een cliënt krijgt bijvoorbeeld geen voeding onder dwang toegediend.

Het gebruik van andere vrijheid beperkende middelen voorkomen we zoveel mogelijk en vervangen we waar mogelijk door cliëntvriendelijke (elektronische) hulpmiddelen. De beslissing om deze maatregelen te gebruiken wordt genomen door de specialist ouderengeneeskunde en altijd in overleg met de vertegenwoordiger van de cliënt.

Deskundigheid en opleiding medewerkers

Alle medewerkers die werken op de psychogeriatrische afdelingen van Zorggroep Sint Maarten worden eens per twee jaar bijgeschoold op diverse onderwerpen. Zo blijven we deskundig en kunnen we onze cliënten de best mogelijke zorg bieden.

Vragen of een afspraak maken?

Heeft u vragen over pg-zorg bij Zorggroep Sint Maarten of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan contact op met een van onze maatschappelijk werkers. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maatschappelijk werk Zorggroep Sint Maarten (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier pg-zorg bij Zorggroep Sint Maarten

Deel of print