palliatieve zorg bij Zorggroep Sint Maarten - header

De laatste zorg na overlijden: op een goede manier afscheid nemen

Als uw naaste is overleden is het belangrijk dat u op een goede manier afscheid neemt. Daarvoor is het nodig dat er ook praktische zaken worden geregeld. In onderstaand overzicht hebben we de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet. Zo weet u precies waar u aan toe bent en kunnen we samen met u ook de laatste zorg voor uw dierbare zo betekenisvol mogelijk invullen.

De laatste zorg na overlijden

Het is mogelijk dat de laatste zorg voor uw naaste wordt verleend op het eigen appartement. Als naaste kunt u bij het verlenen van de laatste zorg meehelpen of aanwezig zijn. Aan het verlenen van de laatste zorg, afleggen en opbaren, zijn kosten gebonden, deze komen voor uw eigen rekening. Eventueel kunt u dit declareren bij de uitvaartverzekeraar.

Opbaren en condoleance

Op alle locaties van Zorggroep Sint Maarten is het mogelijk dat uw naaste wordt opgebaard in het eigen appartement. Wij hopen hiermee de mogelijkheid te bieden voor een gepast afscheid in een vertrouwde omgeving. Als u dit wenst, kunt u deze mogelijkheid bespreken met de uitvaartverzorger. Deze verzorgt alles met betrekking tot het opbaren in het eigen appartement. U krijgt in dat geval zelf volledig de beschikking over het appartement waar uw naaste is opgebaard. Voor overige bewoners en medewerkers geldt dat het afscheid nemen altijd in overleg met de naasten gebeurt. In geval van een kleinschalige condoleance op de locatie worden de kosten in rekening gebracht bij de nabestaanden of uitvaartverzorger.

Rouwdienst

Indien er op locatie voldoende ruimte en capaciteit beschikbaar is, kan er in overleg met de contactverzorgende worden nagedacht over de vormgeving van een rouwdienst om uw naaste in gezamenlijkheid te herdenken.

Uitgeleide doen

Een uitgeleide wordt met de contactverzorgende/verzorgende van het team afgestemd. Zij informeren de receptie en zorgen ervoor dat de weg naar de uitgang vrij is en dat er onderweg sprake is van gepaste stilte. Voor zover mogelijk lopen medewerkers van het zorg- en welzijnsteam mee om te participeren in de uitgeleide.

Ontruimen appartement

Wij verzoeken u om binnen 7 dagen na het overlijden het appartement te ontruimen. Vlak na het overlijden geven wij u de persoonlijke en kostbare spullen van uw naaste alvast mee.

Contact na overlijden

Graag nemen wij enkele weken na het overlijden contact met u op om u uit te nodigen voor een evaluatiegesprek. Dit contact verloopt via de eerste contactpersoon. In het gesprek willen wij graag stil staan bij hoe u de zorg- en dienstverlening en in het bijzonder de laatste zorg hebt ervaren.

Vragen

Voor al uw vragen kunt u te allen tijde terecht bij de contactverzorgende of manager van de locatie.

Deel of print