palliatieve zorg bij Zorggroep Sint Maarten - header

De laatste zorg na overlijden: op een goede manier afscheid nemen

Als uw naaste is overleden, is het belangrijk dat u op een goede manier afscheid neemt. Daarvoor is het nodig dat er ook praktische zaken geregeld worden. In onderstaand overzicht hebben we de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet. Zo weet u precies waar u aan toe bent en kunnen we samen met u ook de laatste zorg voor uw dierbare zo betekenisvol mogelijk invullen.

De laatste zorg

Als een bewoner overlijdt, is het gebruikelijk dat de laatste zorg op de eigen kamer of appartement plaatsvindt. Het komt hierbij regelmatig voor dat familieleden willen kijken of meehelpen bij het verlenen van de laatste zorg. Hoewel dit uiteraard geheel vrijblijvend is, ervaren veel mensen dit als bijzonder en waardevol.

Opbaren in het eigen appartement

Op alle locaties van Zorggroep Sint Maarten is het mogelijk dat de overledene wordt opgebaard in het eigen appartement. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van veel van onze cliënten en hun familieleden voor een gepast afscheid in een vertrouwde omgeving. Indien u dit wenst, kunt u deze mogelijkheid bespreken met de uitvaartverzorger. Deze verzorgt alles met betrekking tot het opbaren in het eigen appartement.

Bezoektijden

Na het overlijden van een bewoner wordt het appartement afgesloten. Tot het moment van de condoleance kunnen alleen de directe familieleden afscheid nemen. Voor overige bewoners en medewerkers geldt dat het afscheid nemen altijd in overleg met de familie gebeurt.

Condoleance

Indien gewenst, kunt u binnen ons woonzorgcentrum gebruik maken van de mogelijkheid van een kleinschalige condoleance. Hier kunnen derden, anders dan familieleden, afscheid nemen van de overledene. De uitvaartverzorger is verantwoordelijk voor de organisatie van deze condoleance en overlegt hierover te allen tijde met de familie.

Uitgeleide doen

Het uitgeleide doen wordt met de contactverzorgende/verzorgende van het team afgestemd. Zij informeren de receptie en zorgen ervoor dat de weg naar de uitgang vrij is en dat er onderweg sprake is van gepaste stilte. Voor zover mogelijk lopen zoveel mogelijk medewerkers van het zorg- en welzijnsteam mee om uitgeleide te doen van de overledene naar de uitgang. Uit respect vragen we omstanders om even stil te staan tijdens het uitgeleide doen.

Ontruimen appartement

Nabestaanden dienen binnen zeven dagen na het overlijden het appartement te ontruimen. Bij onduidelijkheden bespreken we de “regels ontruiming appartement” met de nabestaanden, zoals we die binnen Zorggroep Sint Maarten hebben vastgesteld.

Contact na overlijden

Het is bij Zorggroep Sint Maarten gebruikelijk om enkele weken na het overlijden contact op te nemen met de eerste contactpersoon en deze uit te nodigen voor een evaluatiegesprek. In dit gesprek willen we graag bespreken hoe u de zorg en in het bijzonder de laatste zorg hebt ervaren.

Financiële informatie

Met het opbaren en afleggen en verdere uitvaartverzorging zijn kosten gemoeid. Kosten van opbaringsvoorzieningen, zoals koeling, verneemt u via de uitvaartverzorger. In geval van een condoleance in het woonzorgcentrum, worden de kosten door de Zorggroep in rekening gebracht bij de uitvaartverzorger. Als de verzekering niet voorziet in een vergoeding, komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de nabestaanden. Dit betreft bijvoorbeeld huur van de condoleanceruimte en het actuele uurtarief van de medewerker. De kosten worden gefactureerd door de uitvaartverzorger.

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de teamcoach van onze locatie.

Deel of print