GCR Oldenzaal

Regionale Cliëntenraad Oldenzaal

De Regionale Cliëntenraad (RCR) bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Arend van den Nieuwenhuizen*
  • Mevrouw Erna Franke-Ophuis
  • Mevrouw Johanny Visschedijk-Christenhusz
  • Mevrouw Anuschka de Jong
  • De heer Gerard Bult (interim voorzitter)
  • De heer Theo Hoedemaker
  • De heer  Marcel Dijkhuis

*Arend van  den Nieuwenhuizen is door ziekte geveld afwezig; Gerard Bult neemt hem tijdelijk waar als voorzitter

Formele belangenbehartiging

Samen met de Centrale Cliëntenraad (waarin iedere RCR is vertegenwoordigd) behartigt de RCR formeel de belangen van al onze intramurale en ambulante cliënten in Oldenzaal. Dus ook voor u. Met regelmaat gaat de RCR met regiomanager Marja Wolswijk om tafel om het reilen en zeilen op de diverse locaties en in de thuiszorg te bespreken. En altijd vanuit het oogpunt van de cliënt. Arend en Gerard wonen de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad namens de RCR Oldenzaal bij.

Ogen en oren

Naast deze formele medezeggenschap is er in iedere regio van de Zorggroep een belangrijke rol weggelegd voor cliëntaanspreekpersonen (CAP), dichtbij de cliënt. Zij vormen de ogen en oren voor de leden van de Regionale Cliëntenraad en helpen signalen vanuit de regio bespreekbaar te maken.

Tertaalverslagen

Vragen?

Wilt u meer weten over de RCR Oldenzaal of wilt u een bepaald onderwerp bij hen onder de aandacht brengen? Mail dan gerust naar: rcroldenzaal@zorggroepsinmaarten.nl

De RCR en CAP’en hebben ook een brievenbus op de locaties Gereia en Molenkamp.

U kunt de RCR ook digitaal bereiken door gebruik te maken van onderstaand contactformulier.

Neem voor meer informatie contact op met:
Astrid Koopman (Ambtelijk Secretaris RCR)
Telefoonnummer: 06-10453894

Contactformulier RCR Oldenzaal

RCR-leden Oldenzaal stellen zich voor:

Arend van den Nieuwenhuizen

Beste lezer, ik ben Arend van den Nieuwenhuizen, 67 jaar en sinds een jaar gepensioneerd na 42 jaar werkzaam te zijn geweest als fysiotherapeut met een eigen praktijk in Oldenzaal. Een belangrijk aandachtsgebied is daarbij altijd de ouderenzorg geweest.

In 2008 ben ik, toen mijn schoonmoeder in Verpleegcentrum Gereia kwam wonen, lid geworden van de Cliëntenraad Gereia om daar iets te kunnen betekenen voor de bewoners en ook omdat ik altijd geïnteresseerd ben geweest in wat er achter de schermen gebeurt in (zorg)organisaties.

Ik ben sindsdien lange tijd voorzitter geweest van die CR en lid van de Centrale Cliëntenraad, kortweg de CCR, van de Zorggroep Sint Maarten.

De cliëntmedezeggenschap binnen de zorggroep is het afgelopen jaar 2018 gewijzigd van opzet.

In Oldenzaal kennen we nu een Regionale Cliëntenraad (GCR), die de belangen behartigt van alle bewoners, bezoekers, revalidanten in de locaties van de zorggroep (De Molenkamp, Gereia en de Zonnestraal) en van de dagbestedingen en de ambulante zorg.

Als voorzitter van deze raad ben ik samen met de leden en vele anderen bezig om, in de nieuwe opzet, de medezeggenschap en belangen van alle cliënten van onze regio zo goed mogelijk vorm te geven en te dienen. Daarnaast ben ik samen met Gerard Bult als lid van de CCR een schakel met de vooral organisatorische en bestuurlijke kant van de organisatie. Ook daarbij staat het cliëntenbelang voorop.

Nu ik niet meer werk heb ik meer tijd om me nog meer te verdiepen in het werk van de cliëntmedezeggenschap en ervaar steeds duidelijker dat samenwerken en verbinden de basis is voor een goede behartiging van de belangen van de cliënten van de zorggroep.

Daarbij hebben we met z’n allen de inbreng nodig van juist ook die cliënten en hun familie.

Daar ligt een uitdaging die we als RCR graag aangaan! De visie op de ouderenzorg van de Zorggroep Sint Maarten is daarbij leidend: “Deel je leven”

Arend van den Nieuwenhuizen

Gerard Bult

Mijn naam is Gerard Bult en ben sinds de oprichting van de cliëntenraad van Maartje en dat is al weer zo’n 12 jaar geleden betrokken bij de zorggroep. 10 jaar ben ik voorzitter geweest van de oude raad en sinds kort heb ik zitting in de nieuwe Regionale Cliëntenraad, maar wel met als aandachtsgebied de thuiszorg. Eerst was het NO- Twente breed maar nu voor de regio Oldenzaal. Ik hoop dat we voor de thuiszorg goed onze stem kunnen laten klinken.

Mijn achtergrond: ik kom uit de zorg en ben 32 jaar werkzaam geweest in de ouderenzorg. Tevens hoop ik nog een aantal jaren mij in te kunnen zetten voor de cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Erna Franke-Ophuis

Mijn naam is Erna Franke-Ophuis. Ik ben in 1962 geboren in Oldenzaal, getrouwd met Rob en ben woonachtig in het mooie Bad Bentheim. In het jaar 2013 kreeg ik ineens veel vrije tijd omdat door een reorganisatie mijn baan in de bankensector kwam te vervallen. Eindelijk had ik wat meer vrije tijd voor mijn hobby’s zoals fietsen, tuinieren, lezen en koken. Ik werd vrijwilligster bij Museum Natutra Docet en bij het Sandsteinmuseum in Bad Bentheim.

Maar toch miste ik iets….In datzelfde jaar kreeg ik verzoek van de toenmalige voorzitter van de Cliëntenraad Molenkamp of ik zitting wilde nemen in de Cliëntenraad van de Molenkamp. Dat aanbod kon ik niet afslaan omdat op dat moment mijn vader en schoonouders woonachtig waren op de Molenkamp. Ik vond en vind het belangrijk om een stem te kunnen zijn voor bewoners die zelf niet altijd meer in staat waren hun behoeftes, verwachtingen etc. aan te kunnen geven. Ik ben ook gelijk lid geworden van de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Sint Maarten.

Ik wil heel graag dat onze bewoners dagelijks merken dat de kwaliteit van leven toespitst wordt op hun persoonlijke behoefte(s). Zorgmomenten zijn heel belangrijk maar het welzijn heeft m.i. nog een veel hogere prioriteit! De bewoners moeten zich thuis voelen bij ons en zoveel mogelijk het gevoel hebben dat ze de regie in eigen hand kunnen houden. We moeten het samen doen, en daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Ik ben regelmatig in de Molenkamp te vinden, dus hebt u vragen of suggesties aan mij, dan schroom ze niet aan mij te stellen, ik probeer dan mijn uiterste best te doen om u van dienst te kunnen zijn!

Hartelijke groeten van Erna Franke

Johanny Visschedijk-Christenhusz

Ik ben Johanny Visschedijk-Christenhusz, geboren en getogen in Oldenzaal. Mijn ouders hebben hun laatste levensjaren in volle tevredenheid doorgebracht in tehuizen van de Zorggroep Sint Maarten, te weten in Gereia en de Molenkamp. Daardoor ben ik in 2005 toegetreden als lid van de Cliëntenraad van de Zorggroep, om op deze wijze de belangen van de bewoners te kunnen behartigen. Ik heb hier bewust voor gekozen, gezien mijn kennis en ervaring, opgedaan in mijn werk binnen de gezondheidzorg in leidinggevende functies (ziekenhuis en thuiszorg) en diverse bestuurlijke (politieke) functies.

Ik ben nu met pensioen en ben me als vrijwilliger steeds meer gaan richten op de ouderenzorg in Oldenzaal. De laatste jaren heb ik een breed netwerk opgebouwd en verricht mijn diensten voor verschillende instellingen en organisaties. Dit geeft mij veel voldoening, temeer omdat ik merk dat je door samen te werken echt wat kunt betekenen voor (kwetsbare) ouderen. En bovendien doe ik het met erg veel plezier.

Ik ben dankbaar dat ik mijn werkzaamheden voor cliënten en bewoners van de regio Oldenzaal de komende jaren mag voortzetten binnen de Regionale Cliëntenraad. Naast dit alles, wat mij toch wel veel tijd kost, zoek ik mijn ontspanning in de natuur en mag ik graag tuinieren, maar vooral genieten van alle bloemenpracht met een goed boek of met lieve mensen om me heen.

Johanny Visschedijk

Theo Hoedemaker

Ik ben Theo Hoedemaker, 72 jaar en woonachtig in Hengelo. Ik ben met de Zorggroep Sint Maarten in aanraking gekomen toen mijn vrouw thuiszorg nodig kreeg na een zware hersenbloeding. Onze buurvrouw had al eerder zorg nodig en was heel erg te spreken over de verleende zorg. Ikzelf vond het toen vooral heel gezellige, hardwerkende dames die haar kwamen helpen.

Zelf nu mijn vrouw al jarenlang in een verpleeghuis is opgenomen,  houden sommige van de thuiszorgverleensters nog contact met mij om te vragen hoe het met haar gaat. Een mooi voorbeeld van het ‘deel je leven’ waar Zorggroep Sint Maarten voor staat en ik me helemaal in kan vinden.

Ik voelde me geroepen om naast mijn duivensport en het graag wandelen en fietsen, vrijwilligerswerk te gaan doen, door in de Regionale Cliëntenraad van Oldenzaal plaats te nemen.

Ik hoop zo een steentje te kunnen bijdragen aan het goed houden van de thuiszorg die de cliënten van Maartje, de thuiszorggroep van de Zorggroep Sint Maarten ontvangen.

Met zorgzame groeten,

Theo Hoedemaker

 

Deel of print