GCR Losser

Regionale Cliëntenraad Losser

De Regionale Cliëntenraad (RCR) Losser bestaat uit de volgende personen:

  • Coby de Jong, voorzitter
  • Bert Veenstra

Binnen de regio Losser is een enthousiaste Regionale Cliëntenraad (RCR) actief die opkomt voor het algemeen welzijn van onze cliënten in Losser. Samen met de Centrale Cliëntenraad (waarin iedere RCR is vertegenwoordigd) behartigt de RCR formeel de belangen van al onze intramurale en ambulante cliënten in Losser. Dus ook voor u.

Met regelmaat gaat de RCR met regiomanager Giovanni Oddo om tafel om het reilen en zeilen op de diverse locaties en in de thuiszorg te bespreken. En altijd vanuit het oogpunt van de cliënt.

Ogen en oren

Naast deze formele medezeggenschap is er in iedere regio van de Zorggroep een belangrijke rol weggelegd voor cliëntaanspreekpersonen (CAP) dichtbij de cliënt. Zij vormen de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en helpen signalen vanuit de regio bespreekbaar te maken. Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden, vrijwilligers of andere mensen die regelmatig aanwezig zijn op een van de locaties en zo de dagelijkse gang van zaken actief meemaken.

Rapportages

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer weten over de RCR Losser, wilt u een bepaald onderwerp bij hen onder de aandacht brengen of zich aanmelden als lid? Vul dan onderstaand contactformulier in. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Astrid Koopman (Ambtelijk Secretaris RCR)
Telefoonnummer: 06-10453894

Contactformulier RCR Losser

Deel of print