Uw zorgindicatie met een zorgprofiel

Welke zorg past bij u?

Zorgzwaartepakket: een beschrijving van de zorg

Een zorgprofiel beschrijft welke ondersteuning of zorg iemand nodig heeft die niet zelfstandig kan wonen.
 
Dit omvat wonen, zorg, diensten en eventueel ook dagbesteding en behandeling.
Er zijn lichte profielen voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging. En zware profielen voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking of een zware vorm van dementie.

Zeven verschillende zorgprofielen

Hieronder vindt u een overzicht met de verschillende zorgprofielen.
 
  • ​Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
  • Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg* 


*In Hospice Holos​ proberen we mensen met een terminale ziekte zo goed als mogelijk het vertrouwde gevoel van thuis te geven. De zorg in Hospice Holos wordt 24 uur per dag verleend door naasten in samenwerking met geschoolde vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel Noordoost Twente​ en ervaren beroepskrachten van Zorggroep Sint Maarten. ​​​​​​​​​​​