Kwaliteit van Zorg - Zorggroep Sint Maarten

Kwaliteitsplan 2023 en kwaliteitsverslag 2022

In het Kwaliteitsplan 2023 kunt u lezen waar Zorggroep Sint Maarten op dit moment staat en in welke richting we ons willen ontwikkelen. Het kwaliteitsplan geeft weer waar Zorggroep Sint Maarten staat en hoe wij aan de slag gaan met het continu ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Wij maken zichtbaar hoe invulling wordt gegeven aan de thema’s uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, onze eigen A3 systematiek vormt de basis voor de uitwerking van de ontwikkelplannen.

Kwaliteitsverslag 2022

Er is het afgelopen jaar door iedereen hard gewerkt en er is vooral ook veel samengewerkt. In het Kwaliteitsverslag 2022 laten we zien welke resultaten we (deels) hebben bereikt in 2022 en welke zijn vervolg krijgen in 2023.

Deel of print