Eric Veldboer benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad

–18 juni 2024–
Met ingang van 1 juli aanstaande treedt Eric Veldboer aan als de nieuwe onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR). Hij volgt Ad Boot op, die na ruim 8 jaar zijn zittingstermijnen afrondt en de voorzittershamer overdraagt.

Eric Veldboer brengt veel ervaring in het zorglandschap met zich mee. Met een uitgebreide achtergrond bij Menzis en betrokkenheid bij diverse zorgvernieuwingstrajecten in Twente, ook verbonden aan de huisartsenzorg en ouderenzorg, is hij geen onbekende in deze sector.

Als inwoner van Oldenzaal is Eric goed bekend met de Zorggroep, onder meer vanuit zijn eerdere loopbaan. Hij ziet zijn nieuwe rol als onafhankelijk voorzitter als een uitdagende taak, waarbij hij de leden van de CCR waar nodig wil ondersteunen en begeleiden. Het coachen en samenwerken met leden, cliënten, zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers heeft altijd centraal gestaan in zijn werk, en dit zal ook van toepassing zijn in deze vrijwilligers functie.

Met zijn enthousiasme en ervaring kijkt Eric Veldboer ernaar uit om bij te dragen aan de belangenbehartiging van cliënten en het versterken van de cliëntmedezeggenschap binnen de Zorggroep

Deel of print