Kosten en vergoedingen woonzorgcentrum

Wat kost een verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis?

Verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. U verruilt het vertrouwde en bekende van thuis voor iets nieuws en onbekends. Dan wilt u natuurlijk niet ook nog eens verrast worden door onverwachte kosten. We maken hieronder dan ook graag inzichtelijk wat een verblijf in een woonzorgcentrum financieel betekent.

Wat vergoedt de Zorggroep en wat betaalt u zelf?

Ga direct naar informatie over:

Verblijf verzorgingshuis/verpleeghuis

Wat betaalt de Zorggroep?

 • wettelijke vergoeding vanuit de WlZ

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Eigen bijdrage (afhankelijk van uw persoonlijke situatie). Het CAK berekent deze bijdrage die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Het CAk stuurt eveneens de rekening. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening doen.

Terug naar boven

Appartement

Wat betaalt de Zorggroep?

 • Noodzakelijke aanpassingen / verplichte zaken (bijvoorbeeld een seniorenbed)
 • Eenvoudige inrichting
 • 1 keer per week schoonmaken en de schoonmaakspullen
 • Verhuizingskosten als Zorggroep Sint Maarten wil dat u verhuist (bijvoorbeeld vanwege een verbouwing)

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Zelf inrichten kamer
 • Keukengerei
 • Als uw vaker dan 1 keer uw kamer schoon wilt laten maken (vraag bij de locatie naar de mogelijkheden en het tarief
 • Verhuizingskosten als u graag wilt verhuizen naar een ander appartement of vanuit de locatie naar huis

Terug naar boven

Verzekeringen

Wat betaalt de Zorggroep

 • Het appartement en de spullen die van de Zorggroep zijn

Wat betaalt u als cliënt?

 • Uw eigen verzekeringen zoals de aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering voor uw eigen spullen, zorgverzekering en aanvullende verzekering

Terug naar boven

Kabel/telefoon/internet

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Aansluitingen in de appartementen
 • Televisies, radio’s en cd-spelers in gemeenschappelijke ruimten

Wat betaalt u als cliënt? 

 • De kosten voor televisie, radio, internet of een cd-speler in uw eigen appartement (u betaalt altijd de kostprijs van een abonnement)

Terug naar boven

Energie

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Gas
 • Water
 • Licht
 • De kosten voor het opladen van bijvoorbeeld een scootmobiel of andere hulpmiddelen

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Niets

Terug naar boven

Voeding

Wat betaalt de Zorggroep?

 • 3 maaltijden per dag
 • Voldoende drinken en fruit
 • Tussendoortjes
 • Kosten medisch noodzakelijk dieet

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Extra eten, drinken en versnaperingen
 • Kosten voor een niet medisch noodzakelijk dieet

Terug naar boven

Persoonlijke verzorging

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Haarverzorging als u zelf uw haar niet meer kunt wassen, drogen of kammen
 • Persoonlijke voetverzorging (knippen nagels)
 • Behandeling voeten als gevolg van suikerziekte
 • Alle verzorgingsproducten die met zorg te maken hebben, zoals handschoenen, natte doekjes en toiletpapier

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Andere haarverzorging zoals knippen of watergolven
 • Voetverzorging die niets te maken heeft met ouderdom of uw ziekte (bijvoorbeeld het lakken van uw nagels)

Terug naar boven

Wassen, drogen en strijken

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Als uw kleding als gevolg van uw aandoening extra vaak gewassen moet worden. De Zorggroep betaalt dan alleen de extra waskosten
 • Kleding die van Zorggroep Sint Maarten is
 • Let op: Woont u in een verzorgingshuis? En woonde u ook al op 31 december 2008 in een verzorgingshuis? Dan betaalt het verzorgingshuis de kosten voor wassen, drogen en strijken van uw kleding.
 • Wassen, drogen en strijken van beddengoed, handdoeken en washandjes

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Wassen, drogen, strijken en stomen van uw kleding (€ 32,70 per maand voor alleen de onderkleding en € 54,55 per maand voor boven- en onderkleding)*
 • *Als uw kleding als gevolg van uw aandoening extra vaak gewassen moet worden, dan betaalt de Zorggroep deze extra kosten
 • Het merken van uw kleding textiel inclusief 250 wasmerkjes kost € 145,00

Terug naar boven

Hulp buiten het woonzorgcentrum – bezoek aan arts, therapeut of specialist

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Kunt u voor normale medische zorg niet meer alleen een arts of therapeut bezoeken? Omdat u bijvoorbeeld niet meer alleen kunt reizen. Of omdat u niet meer kunt onthouden wat er tegen u wordt gezegd. Dan zorgt Zorggroep Sint Maarten ervoor dat u begeleiding krijgt, bijvoorbeeld door een familielid, vrijwilliger of medewerker. Vaak wordt de hulp van familie gevraagd. Maar familie is niet verplicht om mee te helpen.
 • Valt de behandeling door uw arts of therapeut onder de Wlz-zorg? En hebt u daarbij vervoer nodig? Zorggroep Sint Maarten regelt dan het vervoer per ambulance, auto of taxi naar deze zorgaanbieder. Zorggroep Sint Maarten of uw zorgverzekeraar betaalt het vervoer.

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Kunt u alleen naar een specialist of therapeut? Maar hebt u moeite met het uittrekken en aantrekken van kleding of schoenen? Dan moet u even door iemand worden geholpen bij de specialist of therapeut. U hoeft hiervoor niet te betalen. Zorggroep Sint Maarten hoeft hiervoor niemand met u mee te sturen.
 • Valt de behandeling door uw arts of therapeut niet onder de Wlz-zorg? Dan betaalt u zelf het vervoer. Uw zorgpolis geeft meer informatie over vergoedingen voor vervoer per auto, taxi of ambulance.

Terug naar boven

Vervoer naar sociale activiteiten

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Zorggroep Sint Maarten is niet verplicht te zorgen voor vervoer naar sociale activiteiten, zoals familiebezoek of theaterbezoek

Wat betaalt u als client?

 • De gemeente heeft voor vervoer binnen de regio voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente bepaalt wanneer vervoer naar sociale activiteiten wordt vergoed. Sociaal vervoer buiten de regio wordt mogelijk gemaakt door Valys (www.valys.nl).

Terug naar boven

Ontspanning

Wat betaalt de Zorggroep?

 • Zorggroep Sint Maarten zorgt voor ontspanning, zoals bingo of een muziekavond of kaartavond. Deze activiteiten zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de bewoners. Zorggroep Sint Maarten maakt hierover afspraken met de cliëntenraad.

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Organiseert uw locatie uitstapjes voor de bewoners? Dan kunt u hieraan deelnemen, maar u bent dit niet verplicht. Gaat u met een uitstapje mee? Dan kan Zorggroep Sint Maarten hiervoor een bijdrage vragen. Uw locatie organiseert daarnaast diverse activiteiten. De inhoud van de activiteiten en de eventueel gevraagde bijdragen, zijn afgestemd met de cliëntenraad. Sommige activiteiten maken onderdeel uit van de zorgverlening en zijn daarom kosteloos. Voor sommige activiteiten wordt een bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor materiaalkosten. Uw locatie kan u meer vertellen over de activiteiten en eventuele tarieven.

Terug naar boven

Vakantie

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Sommige locaties van Zorggroep Sint Maarten organiseren een vakantie voor de bewoners, maar dit is niet verplicht.

Wat betaalt u als client? 

 • Organiseert uw locatie een vakantie voor de bewoners? Dan vraagt Zorggroep Sint Maarten alleen een vergoeding voor alle extra kosten. Bijvoorbeeld voor reizen, verblijf, begeleiding, eten, drinken en entreegelden. Extra kosten zijn kosten die bovenop de normale kosten in de instelling komen. Gaat u zelf op vakantie? Dan moet u alle kosten zelf betalen.

Terug naar boven

Hulpmiddelen voor algemeen gebruik

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Zorggroep Sint Maarten heeft bepaalde hulpmiddelen om goede zorg te kunnen geven aan bewoners. Een verpleeghuis zorgt bijvoorbeeld voor douchestoelen.

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Niets

Terug naar boven

Hulpmiddelen op maat

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Soms hebt u een hulpmiddel nodig dat voor u op maat is gemaakt. Bijvoorbeeld een speciale beenbeugel. Soms hebt u een hulpmiddel nodig dat alleen door u kan worden gebruikt vanwege uw ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Woont u in dezelfde instelling waar u ook wordt behandeld? Dan vallen deze hulpmiddelen onder de Wlz-zorg.

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Andere hulpmiddelen worden vaak door uw zorgpolis vergoed. Ook als u woont in een instelling zonder behandeling, worden hulpmiddelen vaak door uw zorgpolis vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Terug naar boven

Rolstoelen

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Woont u in een locatie van Zorggroep Sint Maarten waar u ook wordt behandeld? Dan krijgt u een rolstoel van Zorggroep Sint Maarten, als dat nodig is.

Wat betaalt u als cliënt?

 • In andere gevallen bepaalt de gemeente of u recht hebt op een rolstoel.

Terug naar boven

Hulpmiddelen in verband met het werk van personeel

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Zorggroep Sint Maarten zorgt voor hulpmiddelen die zijn bedoeld om het werk voor het personeel makkelijker te maken. Bijvoorbeeld tilliften of hoog/laagbedden.

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Niets

Terug naar boven

Religieuze activiteiten

Wat betaalt de Zorggroep?

 • Zorggroep Sint Maarten zorgt voor geestelijke verzorging die zoveel mogelijk past bij het geloof of de levensovertuiging van de bewoners. Zo zijn er geestelijk verzorgers beschikbaar bij diverse locaties van Zorggroep Sint Maarten. Ook worden door diverse locaties religieuze activiteiten, zoals kerkdiensten en vieringen georganiseerd.

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Niets

Terug naar boven

Administratiekosten

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Zorggroep Sint Maarten betaalt administratiekosten die te maken hebben met Wlz-zorg.

Wat betaalt u als cliënt? 

 • Overige administratiekosten betaalt u zelf

Terug naar boven

Laatste zorg na overlijden

Wat betaalt de Zorggroep? 

 • Zorggroep Sint Maarten regelt dat een arts komt schouwen. Zorggroep Sint Maarten zorgt zo nodig voor het klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen van het lichaam, eventueel in afstemming met uw begrafenisondernemer, passend in uw uitvaartverzekering.

Wat betaalt u als (nabestaande van) cliënt? 

 • Uw nabestaanden of uw uitvaartverzekering betalen de kosten van het afleggen en opbaren. Op sommige locaties van Zorggroep Sint Maarten is het mogelijk dat het afleggen en opbaren wordt verzorgd door medewerkers. Uw locatie kan u meer informatie geven over de mogelijkheden en eventuele kosten.

Terug naar boven

 

 

Deel of print