Belang zeggenschap medische staf benadrukt met ondertekening vernieuwd statuut

–26 mei 2023–
De medische staf en de raad van bestuur van Zorgroep Sint Maarten hebben deze week het nieuwe professioneel statuut en bijhorende reglementen van de medische staf en vakgroep ouderengeneeskunde vastgesteld. Een belangrijk document zo benadrukt voorzitter Annejuul Tielens. “Er is een nauwe verwevenheid tussen de uitvoering van de medische taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheid én de organisatie. Daarom hebben we de inspraak en medeverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Sint Maarten vastgelegd in het professioneel statuut. Wij zullen ons als medische staf en vakgroep ouderengeneeskunde blijven inzetten voor de kwaliteit van welzijn, zorg en behandeling.”

Zorggroep Sint Maarten is voorloper

Ook landelijk wordt het belang van zeggenschap en medeverantwoordelijkheid van artsen in VVT instellingen onderkend. Hoewel een lobby om dit in de CAO te verankeren is mislukt, hebben Actiz, Verenso, LAD, FBZ in januari van dit jaar een convenant ondertekend waarin dit belang is vastgelegd. “Wij blijken nu een voorloper te zijn door al in 2019 het eerste professioneel statuut te hebben opgesteld”, aldus Annejuul.

Uitdagingen

De komende jaren gaan in de zorg met grote uitdagingen gepaard gaan, ook in de vakgroep ouderengeneeskunde. “We kampen met een krimpende arbeidsmarkt met minder artsen, maar gelukkig tegelijkertijd meer physician assistants en verpleegkundig specialisten”, vertelt Annejuul die aangeeft dat je landelijk terugziet dat de focus daarbij meer is gericht op gezondheid (preventie) en minder op ziekte. “Dat is voor ons natuurlijk een uitdaging als je bedenkt dat al onze cliënten wel een ziekte hebben, soms meerdere, gepaard gaande met forse beperkingen.”

Aandacht voor de totale mens

Tegelijkertijd is de grondhouding van de specialist ouderengeneeskunde volgens Annejuul altijd breder dan sec gericht op het ziektebeeld. “We richten ons altijd op wat er nog wel kan, behandelen als dit kwaliteit van leven of kwaliteit van sterven bevordert en kijken goed naar de behandelwensen en -doelen, ook al zijn deze soms met een beperkte horizon. We hebben altijd aandacht voor de totale mens.”

Wat haar betreft hoef je op veel vragen ook geen ‘medisch antwoord’ te geven. “Welzijn, daginvulling, liefdevolle benadering van verzorgenden en verpleegkundigen vormen een belangrijke steunpilaar. Dan kunnen medische vragen ook weer verdampen.”

Trots

De medische staf hoopt dat de samenwerking met de raad van bestuur net als de afgelopen jaren, op dezelfde constructieve wijze voortgezet wordt. Voorzitter Patricia Bangma van de raad van bestuur kan dit alleen maar beamen. “Ik ben trots op de professionele manier waarop we de medezeggenschap van onze specialisten ouderengeneeskunde in onze organisatie hebben verankerd. Een voorbeeld voor andere organisaties.”

Deel of print