Kick-off project IZA wijkverpleging arbeidsbesparend werken

— 1 november 2023–
Deze week was de kick off van het project IZA wijkverpleging arbeidsbesparend werken. Met een enthousiaste groep collega’s gaan we de komende maanden bezig om de wijkverpleging binnen Zorggroep Sint Maarten een boost te geven.  We zullen in de toekomst meer cliënten en andere cliënten wijkverpleging aanbieden, met steeds minder mensen en middelen. We zetten in op de lijn ‘wat kunt u zelf’, ‘digitaal tenzij’ en daarna pas fysieke zorg. Dit sluit naadloos aan bij de strategische koers van Zorggroep Sint Maarten.

We gaan ons onder andere bezig houden met:

  • Anders inrichten van onze processen
  • Scholing in gespreksvoering
  • Aanschaf en implementatie van (digitale) hulpmiddelen
  • Verkennen van de mogelijkheden van digitale zorg

Wordt vervolgd!

Deel of print