Niet tevreden

Beklag kenbaar maken bij de raad van bestuur

Een klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de raad van bestuur door:

a. de cliënt;
b. diens vertegenwoordiger
c. diens gemachtigde;
d. diens zaakwaarnemer;
e. diens nabestaanden.

Indien de onvrede of klacht nog niet is besproken met de vertrouwenspersoon dan wel de klachtenfunctionaris is de raad van bestuur bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht op te lossen.

Indien de klager ingaat op dit voorstel neemt de raad van bestuurde klacht niet in behandeling. De raad van bestuur neemt de klacht alsnog in behandeling als de klager hem laat weten dat het niet gelukt is de klacht met de vertrouwenspersoon dan wel de klachtenfunctionaris op te lossen.

In de Klachtenregeling Zorggroep Sint Maarten kunt u uitvoerig lezen op welke wijze de raad van bestuur de klacht in behandeling neemt.

Deel of print