Coronavirus

Zorggroep Sint Maarten houdt de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauwgezet in de gaten. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en werken nauw samen met de GGD. Uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep treffen we tevens een aantal extra maatregelen.

–update 21 april 2022–
In lijn met de landelijke versoepelingen zijn ook onze medewerkers niet langer verplicht een mondkapje te dragen binnen 1,5 meter afstand van de cliënt.  Vanzelfsprekend staat het medewerkers die dat willen vrij een mondkapje te blijven gebruiken. Dit is echter niet meer een verplichting maar een keuze op basis van de eigen professionele inschatting.

Voor bezoekers is de keuze om al dan niet een mondkapje te dragen eveneens een eigen verantwoordelijkheid. Het zal dus voorkomen dat er op onze locaties zowel mensen met als zonder mondkapjes lopen. We onderschrijven daarbij volmondig het advies van de overheid om vooral respect te hebben voor elkaars keuzes hierin.

Overzicht huidige adviezen

  • Was regelmatig uw handen
  • Geen handen schudden;
  • Last van de bekende klachten? Blijf dan thuis en stel uw bezoek uit.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Bezoek dan de speciale website van het RIVM of bel met het landelijke crisisnummer 0800 – 1351

 

Deel of print