Coronavirus

Zorggroep Sint Maarten houdt de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauwgezet in de gaten. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en werken nauw samen met de GGD. Uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep treffen we tevens een aantal extra maatregelen.

–update 3 maart 2021–
Afgelopen week heeft het kabinet laten weten dat de meeste coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met 15 maart 2021. Tegelijkertijd heeft het landelijke Outbreak Management Team (OMT) bekend gemaakt zich te beraden op mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen in verpleeghuizen en dan met name de bezoekregeling. Dit omdat is gebleken dat het aantal besmettingen in verpleeghuizen na de vaccinatie van bewoners flink is afgenomen.

We houden deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en zullen het uiteraard niet nalaten om versoepelingen door te voeren zodra de landelijke overheid en onze branchevereniging ons hiertoe mogelijkheden bieden. Tot die tijd zijn we binnen onze Zorggroep gehouden aan het landelijke kader dat al enige tijd geldt voor verpleeghuizen. Wel willen we met het oog op bovenstaande onze huidige bezoekregeling versoepelen binnen de maximale ruimte die dit kader biedt.

3 vaste bezoekers per bewoner
Met ingang van woensdag 3 maart 2021 mag iedere bewoner bezoek krijgen van 3 vaste bezoekers. Een bezoeker mag bovendien maximaal 1 (klachtenvrij) kind onder de 13 jaar meenemen.

Maximaal 1 persoon (+ eventueel 1 kind) per dag op bezoek
Het bezoek kan nog steeds dagelijks plaatsvinden op 1 van de 3 bekende bezoekmomenten in de ochtend, middag óf avond. Voor onze bewoners geldt hierbij net als in de rest van Nederland vooralsnog dat ze maximaal 1 persoon per dag kunnen ontvangen.

*Voor de Revalidatieafdeling in Oldenzaal geldt een alternatieve bezoekregeling waarover de betrokkenen persoonlijk zijn geïnformeerd.

Afspraken voor bezoekers
Binnen de locaties van Zorggroep Sint Maarten gelden zoals bekend een aantal afspraken die erop zijn gericht om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen bewaren en zo het risico op besmettingen te voorkomen. Maximale eigen regie en eigen verantwoordelijkheid dus, met inachtneming van een aantal basisafspraken die we hieronder benoemen:

  • Vaste bezoekblokken
   Het bezoek kan plaatsvinden op 1 van de 3 volgende bezoekmomenten in de ochtend, middag óf avond (zie hieronder).
   Tussen 10.30 en 12:00 uur
   Tussen 15:00 en 17:00 uur
   Tussen 19:00 en 21:00 uur**In verband met de landelijke avondklok is het van belang dat u om 21:00 uur weer thuis bent en hier dus rekening mee houdt bij het eventuele bezoek in de avond.

   Toelichting:
   we kiezen bewust voor zoveel mogelijk bezoekblokken die aansluiten bij het ritme van de dag van onze bewoners. Hierbij is maatwerk in overleg met de afdeling mogelijk.

  • Bezoek registreert zichzelf
   In verband met het noodzakelijke bron- en contactonderzoek na een mogelijke besmetting, registreert iedere bezoeker zichzelf via een formulier bij de ingang van de locatie.
  • Bezoek op eigen appartement
   Het bezoek vindt in principe plaats op het eigen appartement van de bewoner. Daar waar dit niet mogelijk is, volgt u de instructies ter plekke.

   Toelichting:
   in verband met de rust en het ritme op onze huiskamers en om de anderhalve meter te kunnen garanderen is bezoek in de huiskamers niet toegestaan.
  • Wandeling en op bezoek bij familieleden toegestaan
   Bewoners die graag zelf of samen een wandeling willen maken in de omgeving of op bezoek willen bij een dierbare, kunnen dit gewoon doen. We vertrouwen er hierbij op dat zij drukke plekken vermijden en natuurlijk altijd voldoende onderlinge afstand bewaren.

Mondkapje (let op: vanaf 1 oktober 2020 geldt dat bezoek te allen tijde een mondkapje draagt bij het bezoek aan een van onze locaties).
We vertrouwen erop dat iedereen die onze locaties bezoekt de algemene richtlijnen in acht neemt waaronder het afstand bewaren en uiteraard niet op bezoek komen in het geval van klachten. Ook nu hebben we iedereen hard nodig en rekenen we op ieders eigen verantwoordelijkheid en medewerking.

Let op: alle medewerkers en vrijwilligers dragen binnen 1,5 meter een mondkapje
Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen in de regio’s waarin Zorggroep Sint Maarten actief is en de aangescherpte overheidsmaatregelen, is besloten extra preventieve maatregelen te nemen om onze bewoners, cliënten en vrijwilligers te beschermen.

Dat betekent concreet dat sinds 1 oktober 2020 al onze medewerkers en vrijwilligers preventief een mondkapje dragen in alle gevallen waarbij er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Deze maatregel geldt zowel op onze locaties als in de wijkverpleging.

Ook bezoek dient een mondkapje te dragen
Bezoekers dienen altijd een mondkapje te dragen op onze locaties. We verzoeken u deze zelf mee te nemen als u een van onze locaties bezoekt.

We hebben elkaar hard nodig om de kans op verspreiding van het coronavirus te voorkomen en rekenen dan ook op ieders medewerking.  We danken u voor uw begrip.

Bekijk ook het affiche rond de inzet van mondkapjes op onze locaties.

We vertrouwen erop dat iedereen die onze locaties bezoekt de algemene richtlijnen in acht neemt waaronder het afstand bewaren en uiteraard niet op bezoek komen in het geval van klachten. Ook nu hebben we iedereen hard nodig en rekenen we op ieders eigen verantwoordelijkheid en medewerking.

— Overige coronamaatregelen —

Maatregelen nieuwe opnames
Bekijk de maatregelen die van kracht zijn voor nieuwe opnames op onze locaties.

Leerlingen/stagiaires
Leerlingen en stagiaires blijven conform planning hun stageadres bezoeken; voor hen gelden dezelfde regels als voor de medewerkers.

Kraamzorg
Voor specifieke maatregelen met betrekking tot Maartje Kraamzorg, zie de website van Maartje.

Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen sinds 1 juli jl. weer breder worden ingezet op onze locaties en dagvoorzieningen.  Uiteraard gaat dit steeds in goed overleg tussen de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilliger om de mogelijkheden te bespreken en afspraken te maken waar een ieder zich goed bij voelt.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Bezoek dan de speciale website van het RIVM of bel met het landelijke crisisnummer 0800 – 1351

Gezondheid en veiligheid staat voorop

We realiseren ons dat de maatregelen die we treffen rondom het coronavirus ingrijpend zijn en gevolgen hebben voor iedereen die bij onze Zorggroep betrokken is. We nemen deze besluiten omdat we ons realiseren dat we geen andere keuze hebben dan tot deze maatregelen over te gaan. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat voor ons te allen tijde voorop.

De situatie verandert snel en vraagt voortdurend om aanpassing en bijstelling van maatregelen. Hierbij kijken we voortdurend naar wat proportioneel en realistisch is.  We streven er naar om op het goede moment de goede dingen te doen.

We hebben iedereen hard nodig en rekenen op ieders medewerking.  We danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Patricia Bangma en André Endeman
Raad van Bestuur

Deel of print