Coronavirus

Zorggroep Sint Maarten houdt de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauwgezet in de gaten. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en werken nauw samen met de GGD. Uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep treffen we tevens een aantal extra maatregelen.

–update 15 november 2021–
Tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat in verband met het hard stijgen van het aantal besmettingen en de toenemende druk op de gezondheidszorg extra landelijke maatregelen nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. Deze overheidsmaatregelen gelden vooralsnog voor een periode van 3 weken (tot 4 december a.s.).

Een van de adviezen van het kabinet is om per dag nog maximaal 4 personen (kinderen t/m 12 jaar uitgezonderd) te ontvangen. Dit advies geldt voor ons allemaal, dus ook voor iedereen die bij ons woont. We gaan hierbij uit van ieders eigen verantwoordelijkheid om hier gehoor aan te geven en vertrouwen erop dat men zich aan dit aantal houdt.

–update 4 november 2021–
Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat in verband met het hard stijgen van het aantal besmettingen extra maatregelen nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. Zo keert het 1,5 meter afstand houden weer terug als basisregel en gaat de mondkapjesplicht weer gelden op alle locaties waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden.

Voor de locaties van de Zorggroep betekent dit dat met ingang van 6 november a.s. de mondkapjesplicht in combinatie met de anderhalve meter afstand weer terugkeert op onze locaties. Deze verplichting geldt zowel voor medewerkers, vrijwilligers als bezoekers en geldt tot nader orde. Op het appartement van de bewoner geldt de mondkapjesplicht voor bezoekers niet.

Basismaatregelen

Om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan, gelden op dit moment kortom de volgende maatregelen:

 • Handen desinfecteren bij binnenkomst en bij vertrek;
 • Geen handen schudden;
 • Regelmatig en goed de handen wassen;
 • Draag een mondkapje op onze locatie (op het appartement van de bewoner mag deze af)
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Last van de bekende klachten? Blijf dan thuis en stel uw bezoek uit.

Huidige afspraken bezoek

  • Onbeperkt aantal bezoekers
   In lijn met de landelijke richtlijnen gelden er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat onze bewoners mogen ontvangen.
  • Loslaten vaste bezoekblokken
   Met het loslaten van het maximaal aantal bezoekers, vervallen ook de vaste bezoekblokken. Dat betekent dat onze bewoners in principe de hele dag weer bezoek kunnen ontvangen. Wel willen we hierbij benadrukken dat de huidige bezoekblokken bewust gekozen zijn omdat deze zoveel mogelijk aansluiten bij het ritme van de dag van onze bewoners. Deze vaste bezoekmomenten dragen bij aan de rust en regelmaat op de verschillende afdelingen van onze huizen. We willen familie dan ook meegeven hier indien mogelijk rekening mee te houden wanneer zij een bezoek plannen aan hun dierbare.
  • Bezoek op eigen kamer of restaurant
   Bezoek vindt plaats in het eigen appartement van de bewoner of (indien aanwezig) in het restaurant of op het terras. In verband met de rust en het ritme op onze huiskamers is bezoek in de huiskamers niet toegestaan. **
  • Restaurants en terrassen open voor bezoek (zonder coronatoegangsbewijs)
   De restaurants en terrassen op onze locaties zijn ook open voor niet-bewoners. Iedereen is dus weer welkom. Voor de restaurants op onze locaties is géén coronatoegangsbewijs nodig.

* Voor onze revalidatieafdeling in Oldenzaal gelden vanwege een lagere vaccinatiegraad momenteel nog afwijkende afspraken rond het bezoek.

** Hoewel er geen bezoek plaatsvindt in de huiskamers wil dat niet zeggen dat de huiskamer volledig verboden terrein is. Wanneer iemand iets doelgericht wil doen in de huiskamer (denk bijvoorbeeld aan iets uit de koelkast pakken) dan is dit uiteraard gewoon mogelijk met in achtneming van de geldende maatregelen van hygiëne en onderlinge afstand.

— overige zaken — 

Maatregelen nieuwe opnames
Bekijk de maatregelen die van kracht zijn voor nieuwe opnames op onze locaties.

Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen sinds 1 juli 2020 weer breed worden ingezet op onze locaties en dagvoorzieningen.  Uiteraard gaat dit steeds in goed overleg tussen de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilliger om de mogelijkheden te bespreken en afspraken te maken waar een ieder zich goed bij voelt.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Bezoek dan de speciale website van het RIVM of bel met het landelijke crisisnummer 0800 – 1351

Gezondheid en veiligheid staat voorop

We realiseren ons dat de maatregelen die we treffen rondom het coronavirus ingrijpend zijn en gevolgen hebben voor iedereen die bij onze Zorggroep betrokken is. We nemen deze besluiten omdat we ons realiseren dat we geen andere keuze hebben dan tot deze maatregelen over te gaan. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat voor ons te allen tijde voorop.

De situatie verandert snel en vraagt voortdurend om aanpassing en bijstelling van maatregelen. Hierbij kijken we voortdurend naar wat proportioneel en realistisch is.  We streven er naar om op het goede moment de goede dingen te doen.

We hebben iedereen hard nodig en rekenen op ieders medewerking.  We danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Patricia Bangma en André Endeman
Raad van Bestuur

Deel of print