Coronavirus

Zorggroep Sint Maarten houdt de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauwgezet in de gaten. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en werken nauw samen met de GGD. Uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep treffen we tevens een aantal extra maatregelen.

–update 18 november 2020–

Bezoekafspraken n.a.v. persconferentie 17 november 2020
Tijdens de landelijke persconferentie van dinsdag 17 november jl. heeft het kabinet laten weten dat we met ingang van donderdag 19 november 2020 weer terugkeren naar de gedeeltelijke lockdown. De afspraken die vanaf medio oktober golden, zijn hierdoor wederom van kracht.  Dat betekent dat onze bewoners/cliënten weer maximaal 3 bezoekers per dag mogen ontvangen en dat de maximale groepsgrootte buiten wederom bestaat uit 4 personen. Onze cliënten en hun eerste contactpersonen worden hierover eveneens per brief  geïnformeerd.

Let op: alle medewerkers en vrijwilligers dragen binnen 1,5 meter een mondkapje
Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen in de regio’s waarin Zorggroep Sint Maarten actief is en de aangescherpte overheidsmaatregelen, is besloten extra preventieve maatregelen te nemen om onze bewoners, cliënten en vrijwilligers te beschermen.

Dat betekent concreet dat sinds 1 oktober 2020 al onze medewerkers en vrijwilligers preventief een mondkapje dragen in alle gevallen waarbij er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Deze maatregel geldt zowel op onze locaties als in de wijkverpleging.

Ook bezoek dient een mondkapje te dragen
Bezoekers dienen altijd een mondkapje te dragen op onze locaties. We verzoeken u deze zelf mee te nemen als u een van onze locaties bezoekt.

We hebben elkaar hard nodig om de kans op verspreiding van het coronavirus te voorkomen en rekenen dan ook op ieders medewerking.  We danken u voor uw begrip.

Bekijk ook het affiche rond de inzet van mondkapjes op onze locaties.

Bezoekregeling (sinds vrijdag 26 juni 2020)
Na een ingrijpende periode waarin we onze locaties lange tijd noodgedwongen hebben moeten sluiten, is er inmiddels weer veel mogelijk voor onze bewoners en hun dierbaren. Familie kan elkaar gelukkig weer volop ontmoeten in onze huizen en daarbuiten. Tegelijkertijd zien we in ons land het aantal coronabesmettingen toenemen. We benadrukken daarom ook hoe belangrijk het is om de basisregels te
volgen: houd afstand, vermijd drukke plekken, laat je testen als dat nodig is, was vaak je handen en blijf thuis bij klachten. Alleen als iedereen deze basisregels volgt, kunnen we corona onder controle krijgen en houden.
Naast deze basisregels, gelden er binnen de locaties van Zorggroep Sint Maarten zoals bekend een aantal afspraken die erop zijn gericht om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen bewaren en zo het risico op besmettingen te voorkomen. Maximale eigen regie en eigen verantwoordelijkheid dus, met inachtneming van een aantal basisafspraken die we hieronder benoemen:

 • Dagelijks bezoek op vaste momenten
  Bezoek kan dagelijks plaatsvinden binnen de volgende tijdsblokken:
  Tussen 10.30 en 12:00 uur
  Tussen 15:00 en 17:00 uur
  Tussen 19:00 en 21:00 uur

  Toelichting: we kiezen bewust voor zoveel mogelijk bezoekblokken die aansluiten bij het ritme van de dag van onze bewoners. Hierbij is maatwerk in overleg met de afdeling mogelijk.

 • Maximaal 2 bezoekers per keer
  Om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk in onze locaties verblijven  om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen geldt dat er per bezoek maximaal 2 personen tegelijk kunnen komen.

  Let op:
  in verband met de gedeeltelijke lockdown geldt met ingang van 19 november 2020  dat iedereen thuis maximaal 3 personen per dag
  op bezoek mag ontvangen. Deze maatregel geldt voor ons allemaal, dus ook voor
  iedereen die bij ons woont. We doen een dringend beroep op ieders eigen
  verantwoordelijkheid om hier gehoor aan te geven en vertrouwen erop dat u zich aan
  dit maximum van 3 bezoekers per dag houdt.
 • Bezoek registreert zichzelf
  In verband met het noodzakelijke bron- en contactonderzoek na een mogelijke besmetting, registreert iedere bezoeker zichzelf via een formulier bij de ingang van de locatie.
 • Bezoek op eigen appartement
  Het bezoek vindt in principe plaats op het eigen appartement van de bewoner. Daar waar dit niet mogelijk is, volgt u de instructies ter plekke.Toelichting: in verband met de rust en het ritme op onze huiskamers en om de anderhalve meter te kunnen garanderen is bezoek in de huiskamers niet toegestaan.
 • Wandeling en op bezoek bij familieleden toegestaan
  Bewoners die graag zelf of samen een wandeling willen maken in de omgeving of op bezoek willen bij een dierbare, kunnen dit gewoon doen. We vertrouwen er hierbij op dat zij drukke plekken vermijden en natuurlijk altijd voldoende onderlinge afstand bewaren.
 • Mondkapje (let op: vanaf 1 oktober 2020 geldt dat bezoek te allen tijde een mondkapje draagt bij het bezoek aan een van onze locaties). 

We vertrouwen erop dat iedereen die onze locaties bezoekt de algemene richtlijnen in acht neemt waaronder het afstand bewaren en uiteraard niet op bezoek komen in het geval van klachten. Ook nu hebben we iedereen hard nodig en rekenen we op ieders eigen verantwoordelijkheid en medewerking.

— Overige coronamaatregelen —

Maatregelen nieuwe opnames
Bekijk de maatregelen die van kracht zijn voor nieuwe opnames op onze locaties.

Leerlingen/stagiaires
Leerlingen en stagiaires blijven conform planning hun stageadres bezoeken; voor hen gelden dezelfde regels als voor de medewerkers.

Kraamzorg
Voor specifieke maatregelen met betrekking tot Maartje Kraamzorg, zie de website van Maartje.

Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen met ingang van 1 juli a.s. weer breder worden ingezet op onze locaties en dagvoorzieningen. Tot nu toe ondersteunden zij bij het in goede banen leiden van de bezoekregeling en in de algemene ruimten. In lijn met de overige versoepelingen kunnen de vrijwilligers nu dus ook weer worden ingezet voor de overige werkzaamheden. Uiteraard gaat dit steeds in goed overleg tussen de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilliger om de mogelijkheden te bespreken en afspraken te maken waar een ieder zich goed bij voelt.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Bezoek dan de speciale website van het RIVM of bel met het landelijke crisisnummer 0800 – 1351

Gezondheid en veiligheid staat voorop

We realiseren ons dat de maatregelen die we treffen rondom het coronavirus ingrijpend zijn en gevolgen hebben voor iedereen die bij onze Zorggroep betrokken is. We nemen deze besluiten omdat we ons realiseren dat we geen andere keuze hebben dan tot deze maatregelen over te gaan. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat voor ons te allen tijde voorop.

De situatie verandert snel en vraagt voortdurend om aanpassing en bijstelling van maatregelen. Hierbij kijken we voortdurend naar wat proportioneel en realistisch is.  We streven er naar om op het goede moment de goede dingen te doen.

We hebben iedereen hard nodig en rekenen op ieders medewerking.  We danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Patricia Bangma en André Endeman
Raad van Bestuur

Deel of print