Deel je leven magazine met thema “Samen delen we de zorg” is uit

Samen delen we de zorg is het nieuwste themanummer van Deel je leven Magazine dat nu uit is. Net als in de wijk kijken we ook in onze huizen steeds nadrukkelijker hoe mantelzorgers kunnen blijven bijdragen in zowel de zorg als het welbevinden en welke ondersteuning zij hier wellicht bij nodig hebben. We doen ons best om mantelzorgers niet alleen te ondersteunen met onze professionele zorgverlening, maar ook door daadwerkelijk met elkaar samen te werken. Met elkaar gaan we in gesprek wat mogelijk en passend is om de zorg samen te delen.

In deze speciale editie van Deel je leven magazine staan enkele prachtige voorbeelden van de onschatbare waarde die mantelzorgers en vrijwilligers hebben in het samen delen van de zorg

We wensen jullie veel leesplezier!

Deel of print