Eeshofbos omgetoverd tot beleefbaar bospark

–19 januari 2022–

Het Eeshofbos in Tubbergen wordt binnenkort opgewaardeerd tot een toegankelijker en beleefbaar bospark. Het bospark gaat een groene verbinding vormen tussen het centrum van Tubbergen, de zorginstellingen, sportaccommodaties en het buitengebied. Hierdoor wordt het voor inwoners, toeristen en bewoners van de zorginstellingen aantrekkelijker om in het bospark te verblijven.

Totstandkoming en doelen
In september 2018 is een plan voor ontwikkeling van een bospark Tubbergen opgesteld. Het plan is tot stand gekomen vanuit het project Tubbergen Bruist waarbij inwoners konden aangeven wat ze belangrijk vonden voor de leefbaarheid en kwaliteit van Tubbergen. Enkele onderdelen van het plan zijn al uitgevoerd. Zo is er een verlichte (hard)looproute aangelegd, er is een speeltoestel geplaatst en het groen nabij de sportvoorzieningen heeft een kwaliteitsslag ondergaan. Met het opwaarderen van het Eeshofbos wordt weer een onderdeel van het zogenoemde ‘Masterplan’ afgerond. De paden krijgen een opwaardering en er komt een extra lusje, er worden bankjes geplaatst, nieuwe beplanting wordt aangebracht en de entrees worden zichtbaarder gemaakt. Hierdoor wordt de toegankelijkheid verbeterd. Tijdens de warme zomerdagen is het straks ook aantrekkelijker om in het park te verblijven.

Nieuwe ontmoetingsplek
Het park wordt een nieuwe ontmoetingsplek voor toeristen, inwoners en bewoners van de zorginstellingen. Het maakt het dorp niet alleen aantrekkelijker maar zorgt ook voor nieuwe samenkomsten in de gemeente. Vooral in de tijd waarin we nu leven met corona, worden sociale contacten steeds belangrijker. In het park verblijf je buiten, in de frisse lucht, leg je nieuwe contacten, je komt in beweging en er is vertier. Kortom, vier vliegen in één klap.

Wethouder Erik Volmerink (l) van de gemeente Tubbergen en Bestuurder André Endeman ondertekenen de bruikleenovereenkomst

Samenwerking met Stichting Woonvormen Sint Maarten
De Stichting Woonvormen Sint Maarten is eigenaar van het bos en werkt volgens bestuurder André Endeman graag mee aan het plan. “We vinden het belangrijk dat het bos niet alleen toegankelijk is voor onze eigen bewoners en huurders, maar ook voor dorpsgenoten en toeristen.” Concreet betekent dit dat de stichting de grond voor een periode van 20 jaar in bruikleen geeft aan de gemeente en ook mee investeert in de uitvoering.

“De opwaardering van het Eeshofbos is een goed voorbeeld hoe we samen met onze inwoners en instanties tot mooie dingen kunnen komen. De eerste ideeën zijn destijds opgehaald door Tubbergen Bruist bij onze inwoners. De uitwerking van het plan is vervolgens een samenwerking van de Zorggroep Sint Maarten en haar bewoners en huurders, de omwonenden van de Harderbergerweg en de Uelserweg, Tubbergen Bruist, betrokkenen bij het Eeshofbos en de gemeente. Een stukje burgerparticipatie en samenwerking waar we zeker trots op zijn”, laat wethouder Erik Volmerink weten.

Deel of print