Friese ouderenzorgorganisaties aan de slag met ‘Anders Werken in de Zorg’

Acht Friese zorgorganisaties voor verpleeghuiszorg – waaronder Zorggroep Sint Maarten – gaan samenwerken op het gebied van zorgtechnologie met het programma ‘Anders werken in de zorg Fryslân.’ Daarmee willen zij de kwaliteit van zorg vasthouden en zelfs verbeteren, ondanks een groeiend aantal kwetsbare ouderen en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

In West-Brabant is ruim een jaar geleden een vergelijkbaar programma gestart door zorgorganisatie tanteLouise uit Bergen op Zoom. In navolging op dit succesvolle initiatief willen de Friese zorgorganisaties in hoog tempo nieuwe technologieën inzetten. Technologieën die de kwaliteit van de zorg vasthouden en zelf verbeteren, en die tegelijkertijd het werk in de zorg ondersteunen. Met de tijd die daarmee bespaart wordt, kunnen met hetzelfde aantal medewerkers meer ouderen geholpen worden.

Druk op arbeidsmarkt zorg
Het aantal ouderen neemt landelijk in hoog tempo toe. Ook in Fryslân. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Zeker de komende jaren worden grote tekorten verwacht. Deze problematiek speelt uiteraard bij meer zorgaanbieders en daarom zetten de Friese ouderenzorgorganisaties, net als in West-Brabant, gezamenlijk ontwikkelgelden in. Noorderbreedte-bestuurder en initiatiefneemster Saskia van Opijnen: “Dit programma starten we niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet. We willen maximaal van elkaars ervaringen leren, doelmatig investeren en de kwaliteit van zorg verbeteren. We hoeven bij de inzet en ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, want we maken gebruik van ervaringen die zijn opgedaan in West-Brabant.” Conny Helder, bestuurder van tanteLouise in Bergen op Zoom is blij met deze opschaling. “We streven naar een landelijk programma en continuering ervan na afloop van de ontwikkelfase. Willen we ook in de toekomst kwalitatief hoogstaande zorg kunnen garanderen, dan moeten we nú slimme oplossingen bedenken”

Starten met al goed werkende technologie
Moderne zorgtechnologie maakt het mogelijk de kwaliteit van zorg te behouden, zelfs te verbeteren, zonder dat het ten koste gaat van de warme zorg of werkgelegenheid. De Friese zorgaanbieders gaan – naast de in de regio al lopende initiatieven – van start met al goed werkende toepassingen in West-Brabant zoals planbare continentiezorg met een signaleringssysteem, deskundigheid op afstand met de inzet van een Smart Glass en een heupairbag waarmee het aantal heupfracturen kan worden voorkomen. De eerste resultaten bij tanteLouise zijn hoopgevend: het aantal fracturen is aantoonbaar teruggebracht. Dat scheelt niet alleen een hoop persoonlijk leed, maar bespaart tevens kosten en tijd. In een latere fase van het programma kunnen meer nieuwe technologieën worden ingebracht. Die ontwikkelingen gaan best snel.

Voordelen van technologie
Medewerkers moeten worden opgeleid om met behulp van deze technologie zorg te verlenen. “Het is een kwestie van proberen, toepassen en met elkaar ervaringen delen. En natuurlijk zullen cliënten en familieleden moeten wennen aan een andere manier van zorg krijgen, maar de zorg wordt er kwalitatief echt beter van”, zegt Inge Scholing bestuurder van Mienskipssintrum Leppehiem, één van de deelnemende organisaties in Friesland. “Hoe fijn is het voor de cliënt dat je alleen continentiezorg krijgt als dat echt nodig is en niet omdat we dat op vaste tijdstippen doen? We hoeven de cliënt niet meer onnodig te storen. Dat zien we als pure winst. We geloven echt in deze verandering.”

Friese deelnemers Anders werken in de zorg: Noorderbreedte (penvoerder), ZuidOostZorg, Zorggroep Alliade, Kwadrantgroep, Patyna, Mienskipssintrum Leppehiem, Valuas Zorggroep en Zorggroep Sint Maarten.

Deel of print