Goede Zorg Dichtbij voor burgers in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

Ondertekening intentieverklaring
Onlangs werd een intentieverklaring ondertekend waarin verschillende partijen uit de zorgketen
de handen ineenslaan om goede zorg dichtbij voor de burgers in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en
Tubbergen te realiseren.

Zelfredzaamheid en zorg
De concepten, in de vorm van een educatiecentrum voor senioren, extra tijdelijk verblijf capaciteit
voor kwetsbare ouderen en een geriatrisch expertisecentrum, zullen de zelfredzaamheid van burgers
en toegankelijkheid van zorg voor hen vergroten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de juiste zorg
op de juiste plek binnen de transmurale keten voor ouderenzorg. Het “Heil der Kranken” in Oldenzaal kan in de opgave een mooie plek vervullen. Deze markante locatie biedt mogelijkheden om een verzamelplaats te zijn voor ontwikkelingen en nieuwe initiatieven.

In de komende maanden werken de partijen gezamenlijk een plan van aanpak uit en wordt de
financiële haalbaarheid van de concepten onderzocht. Wim Gaalman denkt als betrokken burger
enthousiast mee in de concepten; “De werkwijze van de betrokken partijen staat model voor
burgerparticipatie in de zorg. Ik zie veel potentie in de beoogde plannen en zie de uitwerking ervan
met vertrouwen tegemoet. De burgers zullen daarbij betrokken worden.”

Betrokken partijen
Bij de ontwikkeling van de plannen zijn de volgende partijen betrokken: Carintreggeland,
Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten, MST, Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie
Jeroen van der Weide, Gemeente Dinkelland, Gemeente Losser, Gemeente Oldenzaal, Gemeente
Tubbergen, Menzis en Apotheek Oldenzaal. De betrokken partijen zijn trots op de samenwerking tot
dusver en zullen de verbinding maken met andere partijen, zoals de huisartsen, in de komende
periode.

Planning
Het streven is om eind september 2020 het plan van aanpak uitgewerkt te hebben en tot komen tot
een structurele samenwerking.


De Twentsche Courant Tubantia schreef het volgende artikel over dit initiatief (let op: premium artikel)
“Lege ruimtes in Oldenzaalse polikliniek proeftuin voor slimme ouderenzorg”

Deel of print