Mobiele ErfgoedTentoonstelling ‘Albert op de Korenmarkt’ in de Polbeek

–4 juli 2023–
Voor de tweede keer is woonzorgcentrum de Polbeek het toneel voor een Mobiele Erfgoedtentoonstelling (MET): ‘Albert op de Korenmarkt’.  De MET is een initiatief van de gemeenten Zutphen en Lochem om erfgoed naar mensen toe te brengen die zelf niet (meer) in de gelegenheid zijn om naar de vaste tentoonstellingslocaties toe te gaan. De tentoonstelling met beeld, tekst, video en audio is tot en met 7 augustus opgesteld in de centrale hal van de Polbeek.

==> Lees ook het interview met vrijwilligerscoördinator Irma Mulder over de tentoonstelling

Over de tentoonstelling

Dit jaar, 2023, viert Zutphen samen met acht andere Hanzesteden ‘800 jaar de Hanze’. De Hanze is een unie van steden die handel dreven met elkaar. In de archieven en depots van de gemeente Zutphen zijn levensverhalen en spullen van handelaars uit die tijd bewaard gebleven. Een van die verhalen is dat van de koopman Albert op de Korenmarkt – een verhaal dat veel vertelt over de internationale positie van de stad Zutphen en hoe het leven ruim vijfhonderd jaar geleden hier eruit zag. In woonzorgcentrum Polbeek zie je tot en met 7 augustus de tentoonstelling ‘Albert op de Korenmarkt’ van Erfgoedcentrum Zutphen.

Albert op de Korenmarkt was een Zutphense handelaar in de vijftiende eeuw. Hij werd rond 1400 geboren in de handelsfamilie ‘Op de Korenmarkt’. Deze naam dankt de familie aan de straat; bekende personen konden naar hun straat worden vernoemd. De familie bezat een groot huis op de Korenmarkt, dat is nu Groenmarkt 22 en 24. De broers Albert en Willem zetten de handelstraditie van stamvader Roelof voort. Albert vertrok daarvoor in de jaren twintig van de vijftiende eeuw naar Danzig. Vandaar dreef hij handel en hij trouwde daar en kreeg kinderen. Mede door zijn activiteiten ontwikkelde de Rijnlandse riviervaart ontwikkelde zich tot een sterk onderdeel van de internationale handel in Noordwest-Europa.

Deel of print