Op Stap Fryslân van start

Ouderenzorginstellingen bieden leerwerktrajecten aan voor betaalde banen in de zorg

Vier Friese ouderenzorginstellingen te weten Zorgorganisatie Patyna, Zorggroep Sint Maarten, Mienskipssintrum Leppehiem en ZuidOostZorg hebben de handen ineen geslagen bij een uniek traject. Kandidaten worden klaargestoomd voor een baan in de zorg op niveau 1 of 2. Dit gebeurt via een speciale interne opleiding op MBO-niveau verzorgd door ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen op verschillende locaties. Op de site www.opstapfryslan.frl vind je meer informatie.

Het project is bedoeld om de zorg zoals die nu wordt geboden in de verpleeghuizen structureel te verbeteren, zodat er meer tijd en aandacht komt voor bewoners van verpleeghuizen. De opleiding bestaat voor 50% uit zorg-gerelateerde taken (extra handen aan het bed) en de andere 50% voor welzijnsactiviteiten. Dat maakt het project zo uniek!

Leerwerktraject

In juni beginnen kandidaten met een oriëntatieperiode van drie maanden voor 24 uur per week. Daarna volgen ze vanaf september een jaar lang een opleiding waarin ze één dag per week naar school gaan in Drachten (niveau 1), Akkrum of Franeker (niveau 2). Daarnaast gaan ze voor 16 tot 24 uur per week in de praktijk aan de slag op één van de locaties van de deelnemende instellingen. Ze worden begeleid door een ervaren werkbegeleider die ze het vak leert.

Kandidaten

Kandidaten aan het project zijn uitkeringsgerechtigden, statushouders, werkzoekenden en zij-instromers. Voor de niveau 1 opleiding is geen speciale vooropleiding vereist. Voor de niveau 2 opleiding is een LBO-diploma vereist, eventueel wordt een toelatingsonderzoek gedaan. Statushouders die problemen hebben met de Nederlandse taal kunnen taallessen volgen naast de niveau 1 opleiding. Voor de opleiding op niveau 2 geldt dat ze eerst een ander traject volgen, waarbij ze stapsgewijs verschillende certificaten kunnen halen. Daarna kunnen ze een jaar later alsnog met het leerwerktraject starten.

Dit project wordt ondersteund door het Zorgkantoor Friesland en gefinancierd uit de extra middelen die de overheid heeft gesteld om de verpleeghuiszorg op regionaal niveau te verbeteren. Het project wordt mede ondersteund door ZorgpleinNoord in het kader van de Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).

Het project is een vervolg op het succesvolle traject ‘Op Stap’ van Zorgorganisatie Patyna dat reeds 41 kandidaten succesvol heeft opgeleid en in laat stromen, naar een vaste baan voor onbepaalde tijd.

Deel of print