Teamcoaches Zorggroep Sint Maarten geslaagd voor leertraject Saxion Parttime School

De eerste zeven teamcoaches van Zorggroep Sint Maarten hebben deze week hun certificaat in ontvangst genomen na een intensief traject dat ze met goed gevolg hebben doorlopen bij Saxion Parttime School.

Om de zorg nog beter te maken en werk en studie en zelfontplooiing in de zorg nauwkeurig op elkaar af te stemmen hebben Zorggroep Sint Maarten en Saxion in het najaar van 2017 de handen ineen geslagen in een bijzonder leertraject op maat: teamleiders binnen Zorggroep Sint Maarten worden hierin opgeleid tot teamcoaches op hbo-niveau.

Zeven teamcoaches hebben alle acht modules in het maatwerktraject met succes afgerond. Deze modules varieerden van bewustwording van de bedrijfsmatige en financiële kant van de organisatie tot het ontwikkelen van hbo werk- en denkniveau dat nodig is voor het uitoefenen van de functie van teamcoach. Daarnaast heeft iedere teamcoach binnen het traject een eigen coach gekregen van Saxion die hen coachte op hun houding en gedrag om de teams optimaal te ondersteunen.

Naast de zeven teamcoaches die het hele leertraject hebben doorlopen, zijn er diverse teamcoaches die 1 tot 7 zeven modules al dan niet met succes hebben afgerond. Iedereen heeft geleerd! Daarnaast zijn er enkele teamcoaches later ingestroomd die daarom (nog) niet het hele traject hebben afrond. Enkele teamcoaches kwamen gedurende het traject tot de conclusie dat de functie niet bij hen past.

Zorggroep Sint Maarten en Saxion kijken niet alleen terug op een prettige en succesvolle samenwerking, maar kijken ook samen vooruit naar een vervolg. Zo gaat Saxion Parttime School helpen bij de scholing van medewerkers op het gebied van het continue verbeteren van processen en wordt er coaching aangeboden.

Op de foto, vlnr:

teamcoaches Bertine Kamst, Marije Leferink, Maurits Schreurs, Brigitta Hampsink, Vera Wijlens en Marloes Landeweer. Op de foto ontbreekt teamcoach Brenda Spenkelink

Deel of print