Zorggroep ondertekent Green Deal Duurzame Zorg

–18 januari 2024–
Ook bij Zorggroep Sint Maarten willen we bijdragen aan een duurzamere wereld en ondertekenen we de Green Deal Duurzame Zorg. In deze Green Deal werken de gezondheidssector en overheden samen aan groene en klimaatneutrale zorg met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving.

Grootverbruiker

Klimaatverandering en vervuiling raakt ook onze organisatie en vraagt om een verandering van onze manier van leven en werken. Dit vraagt om duurzame keuzes en een bijdrage van iedereen, dus ook van ons. Momenteel is de zorgsector grootverbruiker van bijvoorbeeld energie, afval, afvoer van medicijnen, hulpmiddelen en voeding. Dit zorg onder andere voor veel indirecte uitstoot met grote impact en die niet bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.

Al mooie stappen gezet

De afgelopen jaren heeft de Zorggroep al veel geïnvesteerd in het verduurzamen van het vastgoed door te investeren in onder andere warmte koude opslag, zonnepanelen en led-verlichting. Daarnaast is bijvoorbeeld voor het terugdringen van voedselverspilling al op een vijftal locaties een pilot gedraaid.

Verder verduurzamen
Inmiddels is een visie ontwikkeld en er zijn beleidsuitgangspunten waarmee we de komende jaren stap voor stap met elkaar het verschil gaan maken om als organisatie nog meer te verduurzamen. De Zorggroep vindt het belangrijk om op een steeds duurzamere manier te werken en daarmee onze CO2 voetafdruk structureel te verminderen. Dit betekent dat we ook echt anders moeten gaan werken met elkaar zoals is opgenomen in onze strategische koers van 2023-2025. Een van de stappen die we zetten als organisatie is het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg.

Wordt vervolgd!

 

Op de foto (een deel van) de regiegroep Duurzaamheid:  André Endeman, Willem Ossewaarde, Patricia Bangma, Martha Jager, Suzan Kenkhuis, Femke Athmer, Marion de Vries en Elise Wielens

 

 

 

 

Deel of print