Dagvoorziening header

Zorggroep Sint Maarten en Zorgfederatie Oldenzaal ondersteunen in Oldenzaal bij advies voor dagbesteding

–6 juli 2021–
Met ingang van 1 juli 2021 is de gemeente Oldenzaal gestart met een proef waarbij Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten onderbouwde adviezen geven voor dagbesteding. Voor oudere mensen die een probleem hebben met zelfstandig thuis wonen, kan dagbesteding een passende ondersteuning zijn. Inwoners kunnen zich sinds 1 juli jl. naast de gebruikelijke weg ook via Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten melden voor dagbesteding vanuit de Wmo.

Met deze nieuwe manier van werken proberen alle partijen sneller passende ondersteuning te realiseren. Hierdoor verkort de wachttijd, worden mantelzorgers ontlast en inwoners meer zelfredzaam. Het gaat hierbij om een proef van maximaal 1 jaar. Daarna wordt geëvalueerd of de werkwijze in de toekomst wordt voortgezet en wellicht kan worden verbreed.

Werkwijze

Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten beoordelen of iemand dagbesteding nodig heeft in het kader van de Wmo. Of misschien een beroep kan doen op een andere voorziening. Zij brengen hierover advies uit aan de gemeente. De gemeente neemt aan de hand van dit advies een besluit over een indicatie. Door de grotere rol van de zorgprofessionals, wordt optimaal gebruik gemaakt van hun kennis en expertise. Hierdoor wordt het indicatieproces efficiënter.

Passende dagbesteding

Is dagbesteding noodzakelijk, dan wordt uitgegaan van de dichtstbijzijnde passende vorm van dagbesteding. Dit kan bij Zorgfederatie Oldenzaal of Zorggroep Sint Maarten zijn, maar ook bij een andere zorgaanbieder.

Deel of print