Zorggroep Sint Maarten verduurzaamt op grote hoogte

— 13 april 2023 —
Met een enorme kraan hebben we deze week de oude koelmachine van locatie de Polbeek laten vervangen door een energiebesparende warmtepomp.  Dit levert niet alleen een aanzienlijke reductie in gasverbruik op, maar als bonus ook enkele mooie plaatjes:

Verduurzaming vastgoed
De Zorggroep heeft op het gebied van duurzaamheid inmiddels diverse flinke stappen gezet en zal dit in de toekomst ook blijven doen. Bij de verduurzaming van ons vastgoed volgen we diverse sporen die zijn gestoeld op de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Zo hebben we vanuit deze richtlijnen diverse energiebesparende maatregelen genomen voor duurzame opwekking en isolatie en kunnen onze partners door de inzet van slimme technologie (Pulse) 24/7 onze installaties op afstand monitoren, onderling afstemmen en beheren. Op deze manier hebben we real-time inzicht in ons energieverbruik en kunnen we de installaties zo efficiënt mogelijk laten draaien.

Zonnepanelen en LED-verlichting
Daarnaast hebben we inmiddels diverse locaties uitgerust met zonnepanelen en LED verlichting in de gangen en verblijfruimten. De inzet van hoogwaardige domotica oplossingen zorgen tenslotte eveneens voor mogelijkheden om efficiënter en duurzamer te werken.

Deel of print