Goed voelen en prettig wonen

Centrale clientenraad

Iedere locatie van Zorggroep Sint Maarten beschikt over een eigen cliëntenraad. Informatie over deze lokale cliëntenraden vindt u terug op de contactpagina van onze verschillende locaties​

De Centrale Cliëntenraad komt voor uw belangen op

De taak van de Centrale Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. Binnen de doelstellingen van Zorggroep Sint Maarten realiseert de Centrale Cliëntenraad bijvoorbeeld een op uw behoeften aangepast wasaanbod. Daarbij zorgen we ervoor dat de kosten voor het wassen van kleding laag blijven. Maar de Centrale Cliëntenraad adviseert ook over onderwerpen zoals het voorkomen van griep. En hoe we u als cliënt comfortabel door een warme zomerperiode heen krijgen.

Goed voelen en prettig wonen

Goede zorg en behandeling zijn voor de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Sint Maarten van groot belang. Wij staan ervoor dat u zich goed voelt en prettig kunt wonen. De Centrale Cliëntenraad wordt hierbij ondersteund door de lokale cliëntenraden. Zo blijven wij op de hoogte van wat u belangrijk vindt. U kunt namelijk deelnemen in een cliëntenraad, ook als thuiszorg cliënt.

Ons jaarverslag en sterk advies

De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad is de heer Ad Boot. Jaarlijks publiceert de Centrale Cliëntenraad een jaarverslag. Hierin staat algemene informatie over de samenstelling en de activiteiten van de Centrale Cliëntenraad. Ook vindt u alle onderwerpen waar de Centrale Cliëntenraad advies over geeft. Het advies van de Centrale Cliëntenraad is voor het bestuur van Zorggroep Sint Maarten niet altijd vrijblijvend. 

Aanmelden voor de Centrale of lokale cliëntenraad

Wilt u zich aanmelden als lid van een lokale cliëntenraad? Of wilt u weten hoe u in de Centrale Cliëntenraad zitting kunt nemen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Centrale Cliëntenraad.
Brieven kunnen naar:
Zorggroep Sint Maarten
t.a.v. Centrale Cliëntenraad
Postbus 244
7570 AE Oldenzaal
​​​​​​​​