“Je stapt in de belevingswereld van iemand met dementie”

–19 september 2022–
Op Wereld Alzheimer Dag (woensdag 21 september 2022) vragen we wereldwijd extra aandacht voor dementie. Speciaal vanwege deze bijzondere dag staan onze casemanagers dementie deze week stil bij steeds een ander aspect rond dementie en de rol die casemanagers spelen in het begeleiden van mensen die hiermee te maken krijgen. Vandaag vertelt Ilse Dierselhuis over ‘onbegrepen gedrag’.

Opnieuw kijken naar gedrag

Onbegrepen gedrag en dementie zijn volgens Ilse onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Vroeg of laat krijgt bijna iedereen met een vorm van dementie te maken met onbegrepen gedrag. Het gaat om veranderend gedrag dat door de omgeving of door de cliënt zelf als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.”

Ilse vertelt dat ze in haar rol als casemanager vooral probeert om opnieuw te kijken naar het gedrag van de cliënt. “Op basis van die observaties geef je vervolgens advies en tips hoe de omgeving kan omgaan met dit gedrag. Dit doe je door uit te leggen hoe iemand met dementie zijn omgeving ervaart en te onderzoeken wat de mogelijke oorzaak is van het onbegrepen gedrag.”

Verplaatsen

Dit levert soms bijzondere bevindingen op. “Zo hebben we eens te maken gehad met een cliënt die rusteloos door de kamer bewoog, ging opstaan en weer zitten om vervolgens weer een rondje door de woonkamer te lopen. Hij kon zelf door woordvindproblemen niet goed aangeven wat er aan de hand was”, aldus Ilse die aangeeft dat de oorzaak uiteindelijk werd gevonden door de situatie te observeren en goede gerichte vragen te stellen aan zijn partner. “Het bleek dat de cliënt het toilet niet meer goed zelfstandig kon terugvinden doordat zowel de deuren als muren in huis wit waren. Door de letters WC op de deur te zetten en een zwarte deurknop te plaatsen was hij weer in staat zelf het toilet te vinden”, vertelt Ilse die benadrukt hoe belangrijk het is je in de cliënt te verplaatsen. “Als casemanager stap je echt in de belevingswereld van iemand met dementie om diens veranderend gedrag te begrijpen. Je staat naast de cliënt en neemt hem of haar bij de hand in het ziekteproces.”

Prettig voelen in eigen omgeving

“Als casemanager probeer je praktisch mee te denken en ga je samen met de cliënt en diens partner op zoek naar een oplossing. Lukt het niet dan schakel ik andere deskundigen in zoals een specialist oudergeneeskunde. Als het dan uiteindelijk lukt om tot een oplossing te komen en de cliënt en partner zich weer prettig voelen in zijn eigen omgeving, ga ik weer met een tevreden gevoel naar huis.”

 


Meer weten of ondersteuning nodig?
Als u of uw naaste met dementie thuis woont of als u vermoedt dat iets niet helemaal pluis is, kan een casemanager dementie uitkomst bieden. Een casemanager begeleidt en ondersteunt mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie gedurende het hele ziektetraject.  Uiteraard staan onze casemanagers u graag persoonlijk te woord om de mogelijkheden met elkaar te bespreken of om nader kennis te maken.
Meer info zie: https://www.zorggroepsintmaarten.nl/zorg/thuiszorg/casemanager-dementie/

Deel of print

Uitgelicht

“Het liefst willen mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving wonen”

--20 september 2022-- Op Wereld Alzheimer Dag (woensdag 21 september 2022) vragen we wereldwijd extra aandacht voor dementie. Speciaal vanwege deze bijzondere dag staan onze casemanagers dementie deze week stil bij steeds een ander aspect…

Lees meer >>

“We moeten zuinig zijn op de mantelzorgers”

--22 september 2022-- Op Wereld Alzheimer Dag (woensdag 21 september 2022) vragen we wereldwijd extra aandacht voor dementie. Speciaal vanwege deze bijzondere dag staan onze casemanagers dementie deze week stil bij steeds een ander aspect…

Lees meer >>

“Geen enkele cliënt met dementie is hetzelfde”

-- 23 september 2022-- Op Wereld Alzheimer Dag (woensdag 21 september 2022) vragen we wereldwijd extra aandacht voor dementie. Speciaal vanwege deze bijzondere dag staan onze casemanagers dementie deze week stil bij steeds een ander…

Lees meer >>