“We moeten zuinig zijn op de mantelzorgers”

–22 september 2022–
Op Wereld Alzheimer Dag (woensdag 21 september 2022) vragen we wereldwijd extra aandacht voor dementie. Speciaal vanwege deze bijzondere dag staan onze casemanagers dementie deze week stil bij steeds een ander aspect rond dementie en de rol die casemanagers spelen in het begeleiden van mensen die hiermee te maken krijgen. Vandaag vertelt Jolijn Tijink over de essentiële rol van mantelzorgers. 

Structuur in een vervagende wereld

“Als de structuur van je brein verdwijnt, verdwijnt de structuur uit je leven. Voor iemand met dementie is dan ook belangrijk om veiligheid en structuur te bieden, omdat de wereld om hem of haar heen steeds meer vervaagt’, vertelt Jolijn. Juist daarom is het volgens haar essentieel om de mantelzorger zoveel mogelijk te betrekken. Dit kan de partner zijn, kinderen, familie of andere nauw betrokkenen die deze belangrijke rol vervullen. “Zij zijn de mensen die de dagstructuur, activiteiten en wensen van de persoon met dementie als geen ander kennen. Zij zijn bovendien een vertrouwd gezicht voor degene met dementie, een houvast”, aldus Jolijn die aangeeft dat de veiligheid die mantelzorgers bieden veel rust kan geven. “Zij zijn letterlijk de reikende hand, die iemand met dementie regelmatig nodig heeft. Zij weten wat hij of zij leuk vindt of vond om te doen, zodat we samen kunnen zoeken een dagbesteding en dagstructuur die daarbij past.”

Belastbaarheid mantelzorgers

Hoewel de rol van de mantelzorger(s) niet minder dan essentieel is voor de cliënt, vertelt Jolijn dat het belangrijk is de belasting van diezelfde mantelzorger niet uit het oog te verliezen. “We moeten zuinig zijn op de mantelzorgers. We houden de belastbaarheid van de mantelzorger dan ook goed in de gaten en proberen voor voldoende ontspanning te zorgen zodat een mantelzorger naast mantelzorger ook nog partner, kind, collega en lid van een vereniging kan zijn.”

Als casemanager probeert ze zoveel mogelijk praktisch mee te denken en samen met de cliënt en zijn of haar mantelzorger op zoek te gaan naar een passende oplossing. “Een oplossing die de kwaliteit van leven voor de cliënt bevordert en die tegelijkertijd de mantelzorger ontlast. Samen zoeken we enerzijds voor een fijne dagbesteding voor de cliënt. Anderzijds kijken we naar een goede balans voor de mantelzorger tussen ‘zorgen’ voor en rust, zodat de cliënt zolang mogelijk (veilig) thuis kan wonen. Als dat lukt, dan ga ik met een glimlach naar huis.”


Meer weten of direct ondersteuning nodig?
Als u of uw naaste met dementie thuis woont of als u vermoedt dat iets niet helemaal pluis is, kan een casemanager dementie uitkomst bieden. Een casemanager begeleidt en ondersteunt mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie gedurende het hele ziektetraject.  Uiteraard staan onze casemanagers u graag persoonlijk te woord om de mogelijkheden met elkaar te bespreken of om nader kennis te maken.

Meer info zie:

https://www.zorggroepsintmaarten.nl/zorg/thuiszorg/casemanager-dementie/


 

Deel of print

Uitgelicht

“Je stapt in de belevingswereld van iemand met dementie”

--19 september 2022-- Op Wereld Alzheimer Dag (woensdag 21 september 2022) vragen we wereldwijd extra aandacht voor dementie. Speciaal vanwege deze bijzondere dag staan onze casemanagers dementie deze week stil bij steeds een ander aspect…

Lees meer >>

“Het liefst willen mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving wonen”

--20 september 2022-- Op Wereld Alzheimer Dag (woensdag 21 september 2022) vragen we wereldwijd extra aandacht voor dementie. Speciaal vanwege deze bijzondere dag staan onze casemanagers dementie deze week stil bij steeds een ander aspect…

Lees meer >>

“Geen enkele cliënt met dementie is hetzelfde”

-- 23 september 2022-- Op Wereld Alzheimer Dag (woensdag 21 september 2022) vragen we wereldwijd extra aandacht voor dementie. Speciaal vanwege deze bijzondere dag staan onze casemanagers dementie deze week stil bij steeds een ander…

Lees meer >>